Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Natuur als Groot Openbaar Belang noemen


SP PvdD

5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

De toelichting van het begrip ‘groot openbaar belang in bijlage 10 (Algemene toelichting omgevingsverordening NH2020) wijzigen door de zin:

“In eerste instantie kan worden gedacht aan fundamentele belangen, zoals veiligheid, gezondheid en milieu (denk aan drinkwaterbescherming, bescherming tegen hoogwater), maar ook verkeersveiligheid en leefbaarheid.”

te vervangen door:

“In eerste instantie kan worden gedacht aan fundamentele belangen, zoals veiligheid, gezondheid, natuur en milieu (denk aan drinkwaterbescherming, bescherming tegen hoogwater), maar ook verkeersveiligheid en leefbaarheid.”

Toelichting
Natuur vormt de basis van ons bestaan als mens. Het is daarmee een fundamenteel belang en dient expliciet benoemd te worden in de toelichting bij het proces rond groot openbaar belang.Status

Aangenomen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

FvD, CDA, PVV, Fractie Baljeu

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Geen windmolens in NNN

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Borging zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij afwegingen rondom groot openbaar belang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer