Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Geen wind­molens in NNN


5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

Artikel 6.38 Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen als volgt te wijzigen:

Na het vijfde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Ter plaatse van het werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland en natuurverbindingen voorziet een ruimtelijk plan niet in een windturbine als bedoeld in artikel 6.22, derde lid.Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, 50Plus/PvdO, Fractie Baljeu

Tegen

GroenLinks, VVD, FvD, D66, PvdA, CDA, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Populatiedynamiek art. 6.83

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Natuur als Groot Openbaar Belang noemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer