Amen­dement Omge­vings­ver­or­dening: Schrappen wijzi­gings­be­voegdheid GS bijlagen veror­dening te wijzigen


PvdD, CU, CDA

5 oktober 2020

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 oktober 2020, ter behandeling van de voordracht Omgevingsverordening NH2020,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit de tekst in art. 13.8 “Wijziging bijlage door Gedeputeerde Staten”:

“Gedeputeerde Staten kunnen een bijlage bij deze verordening wijzigen, tenzij in deze verordening of bij of krachtens de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd anders is bepaald.”

te wijzigen in:

“Gedeputeerde Staten kunnen – gehoord de desbetreffende commissie van Provinciale Staten, in alle gevallen waar het gaat om wijzigingen die groots en meeslepend of klein en ingrijpend zijn - een bijlage bij deze verordening wijzigen, tenzij in deze verordening of bij of krachtens de wet waarop de betreffende regel is gebaseerd anders is bepaald.”

Toelichting

De bevoegdheid voor GS om bijlagen van de Omgevingsverordening te wijzigen is nieuw. Als dit artikel ongewijzigd wordt vastgesteld kan GS bijv. naar believen soorten toevoegen aan de Vrijstellingslijst (bijlage 4), WKW van NNN-gebieden veranderen (bijlage 5), kernkwaliteiten BPL veranderen (bijlage 6), stiltegebieden schrappen (bijlage 8), etc. Dit is onwenselijk.

Het is logisch om aanpassingen met impact eerst langs PS te laten gaan. Het zou wellicht minder snel kunnen gaan, maar snel genoeg en een goede democratie vergt zorgvuldigheid.

Snelheid kan niet het argument zijn om zoveel macht aan GS te geven.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, CDA, FvD, SP, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, GroenLinks, D66, PvdA, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Omgevingsverordening: Wijzigingen werkingsgebieden gehoord de commissie

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Geen uitbreiding intensieve veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer