PS stemt tegen motie PvdD om duizenden herten te redden


14 december 2020

Afgelopen weken voerde de Partij voor de Dieren Noord-Holland (PvdD) een levendige campagne voor haar voorstel om de damherten in de Noord-Hollandse duinen te redden van de kogel. Honderden burgers uit het hele land deden mee en riepen Statenleden van andere partijen op om vandaag vóór het voorstel van de PvdD te stemmen. Toch stemden Provinciale Staten vandaag tegen, met 36 Statenleden tegen en 16 voor. Onder andere de voltallige coalitie, bestaande uit GroenLinks, PvdA, D66 en VVD, stemde tegen.

De komende jaren wil de provincie Noord-Holland opnieuw duizenden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland afschieten. Dit plan is opgesteld door het adviesteam van de provincie, de Faunabeheereenheid. De Partij voor de Dieren vroeg in de motie om een second opinion: een RedTeam van wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties dat binnen twee maanden met een geweldloos voorstel komt.

Fractievoorzitter PvdD Fabian Zoon: “We hoorden allemaal Statenleden vandaag zeggen dat ze voor onderzoek naar diervriendelijke alternatieven zijn. Maar vervolgens stemmen ze toch tegen onze motie die precies dát beoogt. 36 Statenleden praten wel over diervriendelijkheid, maar handelen er niet naar en gunnen de herten geen eerlijke kans. Onbegrijpelijk. Dieren moeten weer boeten voor de problemen die de mens zelf heeft veroorzaakt.”

Toch ziet de PvdD een lichtpuntje en dankt dat aan de vele mensen die hebben meegedaan aan de actie.

Zoon: “We zijn teleurgesteld, maar we zien ook perspectief voor de toekomst. We hebben met deze campagne wel ons beschavingsoffensief verder ingezet. Honderden mensen hebben zich via social media en via e-mail laten horen en partijen opgeroepen om voor ons second opinion-voorstel te stemmen. Dat heeft die partijen wel flink wakker geschud, getuige ook de paniekmotie van GroenLinks en het feit dat iedereen toch opeens de behoefte had om zich steviger uit te spreken voor diervriendelijke alternatieven. We gaan verder knokken, samen met burgers. Op de langere termijn zullen we anders over dieren denken, en er met schaamte op terugkijken dat we ze nu simpelweg doodschieten.”

GroenLinks kwam tijdens de vergadering nog met een motie om de mogelijkheid van anticonceptie te onderzoeken, maar pas nadat 5.000 herten al zijn afgeschoten.

Zoon: “De mogelijkheid voor anticonceptie is ook onderdeel van onze motie, dus we begrijpen absoluut niet waarom GroenLinks op het laatste moment hiermee komt. Wij vroegen om onderzoek naar geweldloze alternatieven. Alleen beperken wij ons niet tot één onzeker alternatief en willen we nú onderzoek naar geweldloze oplossingen. Niet na een bloedbad. Wij laten het leven van herten niet aan één heel dun zijden draadje hangen. Wij werpen flinke reddingstouwen uit."

De Partij voor de Dieren vroeg om een zogenaamde hoofdelijke stemming. Daarin kunnen Statenleden individueel en los van partijpolitiek een eigen keuze maken, naar eigen eer en geweten. Voor de motie van de Partij voor de Dieren stemden PvdD, SP, PVV, OSNH, DENK en de twee aanwezige leden van FvD. Tegen stemden GroenLinks, D66, PvdA, VVD,CDA, ChristenUnie, 50PLUS/PVDO en Fractie Baljeu.

Zie hier de bijdrage tijdens PS als toelichting op de motie.

Gerelateerd nieuws

Actie voor damherten in de duinen

Afgelopen vrijdag heeft de Partij voor de Dieren nog actie voor de damherten gevoerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ve...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt provincie kippenfabrieken versneld af te bouwen vanwege risico nieuwe pandemie

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag aan Gedeputeerde Staten gevraagd om grote kippensta...

Lees verder