Motie RedTeam: Second opinion voor de damherten


PvdD, SP, PVV, OSNH

14 december 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 14 december 2020, ter bespreking van Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake oprichten van een RedTeam voor faunabeheer;

constaterende dat:

 • het Faunabeheerplan damherten 2016-2020 niet heeft gebracht wat Gedeputeerde Staten voor ogen had;
 • het nieuw opgestelde Faunabeheerplan damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026 een voorzetting van het huidige beleid is;
 • vele duizenden damherten tussen 2020 en 2026 doodgeschoten zullen worden;
 • het plan is om ook daarna elk jaar opnieuw circa 470 damherten te blijven doden;

overwegende dat:

 • er geschoten wordt op zwangere hindes en hindes met kinderen;
 • bij het opstellen van het Faunabeheerplan damherten dierenbeschermingsorganisaties vrijwel geen invloed hebben gehad;
 • een second opinion buiten de Faunabeheereenheid, nieuwe, innovatieve mogelijkheden kan bieden;
 • de huidige ontheffing van GS is verlengd tot (uiterlijk) 1 november 2021;

verzoeken GS om:

 • om een RedTeam samen te stellen, vanuit wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties;
 • het RedTeam de opdracht te geven een second opinion te geven op het vraagstuk damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal park Zuid-Kennemerland, met geweldloze intentie en hierover een advies uit te brengen aan GS;
 • dit advies te geven binnen 2 maanden na samenstelling;
 • te wachten met het verlenen van ontheffingen gebaseerd op het Faunabeheerplan damherten 2020-2026 totdat er een advies ligt van het RedTeam,

en gaan over tot de orde van de dag.
Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, Denk, FvD

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA, 50Plus/PvdO, CU, Fractie Baljeu

Lees onze andere moties

Motie kwaliteitsniveau voor zwerfvuil verhogen naar niveau B

Lees verder

Motie Onafhankelijk onderzoek inzake alternatieven storting asfaltgranulaat Circuit Zandvoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer