Actie voor damherten in de duinen


12 december 2020

Afgelopen vrijdag heeft de Partij voor de Dieren nog actie voor de damherten gevoerd in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Veel bezoekers van de AWD komen om de damherten te zien, maar hebben geen idee dat de provincie ze massaal wil afschieten.

Met een grote banner vroegen Fabian Zoon (fractievoorzitter Statenfractie Noord-Holland) en Johnas van Lammeren (fractievoorzitter raadsfractie Amsterdam) aandacht voor het onzalige plan van de provincie om 2 op de 3 herten in dit gebied en het naastliggende Nationaal Park Zuid-Kennemerland dood te schieten.

De banner vraagt mensen de herten te helpen door Statenleden op te roepen a.s. maandag in de vergadering van Provinciale Staten vóór de motie van de Partij voor de Dieren te stemmen. Deze motie vraagt aan de provincie om een contra-onderzoek uit te laten voeren op het Faunabeheerplan van de jagersgezinde organisatie FBE.