Bijdrage bij Motie 'RedTeam, second opinion voor de damherten'


14 december 2020

Voorzitter,

Stelt u zich eens voor. Er is iets aan de hand met mijn kozijn, maar ik weet niet precies wat. Als ik aan mijn schilder vraag wat ik moet, dan zegt die: schilderen. Een aannemer zegt: repareren. Mijn glazenwasser? De spons erover.

Dit noemen we het WC-eend effect. Een Bakker bakt brood, Een Melkboer verkoopt melk en een Jager zal schieten. Als de provincie aan de FaunaBeheerEenheid vraagt wat te doen, willen ze de Fauna Beheren met het geweer. Je kunt het ze bijna niet kwalijk nemen.

Het is daarom goed om bij een kozijn meerdere meningen te vragen. Zo’n second opinion is heel gebruikelijk. De provincie doet dat ook bij aanbestedingen. We maken Effect Rapportages en vragen contra-expertises. Zeker als we zien dat een vorig plan niet de beoogde uitwerking heeft.

In dit geval is zo’n contra-expertise nogal gewenst. Het oude faunabeheerplan damherten heeft niet gewerkt en het nieuwe intensiveringsplan gaat uit van dezelfde uitgangspunten en hetzelfde resultaat. De weg ernaar toe is alleen nogal dodelijk. Het nieuwe beheerplan heeft de focus op vrouwelijke damherten, waarvan de meeste zwanger zijn. Hun afschot helpt dubbel om de groei omlaag te brengen.

De barmhartigheid zit erin dat geprobeerd wordt om kinderen eerst en daarna de moeder te doden, als dat al lukt.

We hebben de tijd, GS heeft vorige maand al besloten om de huidige ontheffing te verlengen tot 1 november 2021 en die ontheffing is ook afgegeven. Daarnaast is het nieuwe beheerplan procedureel niet helemaal rond.

Dit schreeuwt om een contra-expertise, een second opinion. Kan het niet anders? Minder dodelijk. Niet alleen met om het doodschieten van meer dan 5.000 damherten. Zwangere vrouwen en kinderen eerst. Maar ook met de jaarlijkse afschot daarna van 470 dieren. Ieder jaar weer.

Kan je als mens tegen een second opinion zijn? In de wetenschap dat er tijd voor aanvullend advies is? Maar de beslissing voor extra advies moet vanuit PS komen. In de commissie hebben we uitgebreid de discussie gevoerd vanuit Partij standpunten.

Los van partij politiek, als individuele afweging, mag iedereen in de Staten zijn eigen mening geven.

Daarom voorzitter een hoofdelijke stemming over de motie die de PvdD, samen met de SP, de PVV en OSNH indient met het dictum:

verzoeken GS om:

  • om een RedTeam samen te stellen, vanuit wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties;

  • het RedTeam de opdracht te geven een second opinion te geven op het vraagstuk damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en Nationaal park Zuid-Kennemerland, met geweldloze intentie en hierover een advies uit te brengen aan GS;

  • dit advies te geven binnen 2 maanden na samenstelling;

  • te wachten met het verlenen van ontheffingen gebaseerd op het Faunabeheerplan damherten 2020-2026 totdat er een advies ligt van het RedTeam;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage bij Motie 'Onafhankelijk onderzoek alternatieven storting asfaltgranulaat Formule 1'

Lees verder

Actualiteit Datacentra

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer