Provincie gaat meer rekening houden met natuur en vogels bij locaties voor wind­energie


5 oktober 2020

De Provincie Noord-Holland gaat bij het vervolg van de versnelling van de energietransitie beter rekening houden met biodiversiteit en vogels. Dat is een van de uitkomsten van de stemming over het ontwerp van de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES), tijdens de maandelijkse vergadering van Provinciale Staten. “Laten we bij het aanpakken van iedere crisis die zich manifesteert rekening houden met wat de grootste opgave van de 21ste eeuw zal blijken te zijn: het voorkomen van het instorten van onze biodiversiteit”, aldus Statenlid Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren), die succesvol moties hierover had ingebracht.


De RES komt voort uit het Klimaatakkoord en is een proces om met gemeenten en burgers te komen tot het opwekken van meer wind- en zonne-energie in Noord-Holland. De regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid hebben beide een eerste verkenning opgesteld naar zoekgebieden voor locaties voor zon- en windenergie en die zijn gisteren tijdens de vergadering van de Provinciale Staten vastgesteld in een Concept-RES.

Om te voorkomen dat in het vervolgtraject bij de uitwerking en concretisering van de zoekgebieden voor windenergie belangrijke internationale vogeltrekroutes en rust- en foerageergebieden langs de Noord-Hollandse Noordzeekust worden aangetast, diende de Partij voor de Dieren (PvdD) met succes een motie in. “Windmolens op belangrijke internationale vogeltrekroutes, zoals bij de Hondsbossche Zeewering en bij De Cocksdorp op de Kop van Texel, moeten we echt niet willen”, aldus Statenlid Jaap Hollebeek.

Ook het idee van de PvdD voor diervriendelijkere windmolens werd door gedeputeerde Edward Stigter enthousiast ontvangen, maar die raadde de PvdD aan om de motie daarover aan te houden tot de volgende fase van het RES-proces. De PvdD pleitte voor het geheel of gedeeltelijk zwart maken van een wiek van windmolens om o.a. vogelslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. De PvdD verwees daarbij naar een recent Noors onderzoek, waaruit blijkt dat de vogelsterfte door windmolens met 70% zou afnemen - voor roofvogels zelfs misschien volledig -, door een zwarte streep op een van de wieken aan te brengen, of door een van de wieken voor de helft of geheel zwart te verven.

Ten slotte werd ook het PvdD-voorstel om de energietransitie aan opgaven voor biodiversiteitsherstel- en versterking te koppelen aangenomen. “De biodiversiteit gaat wereldwijd ongekend sterk achteruit. Wetenschappers stellen dat het verlies aan natuur en biodiversiteit zo ernstig is dat het grote risico’s voor onze gezondheid, economie en bestaansmiddelen vormt. Dus laten we bij het aanpakken van iedere crisis die zich manifesteert rekening houden met wat de grootste opgave van de 21ste eeuw zal blijken te zijn: het voorkomen van het instorten van onze biodiversiteit”, aldus Statenlid Hollebeek.

Gerelateerd nieuws

Op de bres voor behoud groen en landbouw in de Lutkemeerpolder

De Statenfractie Partij voor de Dieren diende vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie in om de Lutkem...

Lees verder

Burgers moeten meer meeprofiteren van opbrengsten energietransitie

De provincie Noord-Holland gaat zich sterker inzetten om burgers mee te laten profiteren van de energietransitie, waarbij e...

Lees verder