Burgers moeten meer meepro­fi­teren van opbrengsten ener­gie­tran­sitie


5 oktober 2020


De provincie Noord-Holland gaat zich sterker inzetten om burgers mee te laten profiteren van de energietransitie, waarbij extra aandacht is voor mensen met een lager inkomen. Zo moeten burgers veel meer dan nu kunnen delen in de opbrengsten van wind- en zonneparken. De Partij voor de Dieren, Christen Unie en CDA dienden hiertoe in de vergadering van Provinciale Staten bij het agendapunt Regionale Energie Strategieën (RES) succesvol een motie in.

Statenlid Kostić van de Partij voor de Dieren: “Laten we ook zorgen dat gewone burgers kunnen profiteren van de energietransitie en dat de meest kwetsbare mensen niet buiten de boot vallen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de financieel minst draagkrachtigen relatief de meeste lasten van het klimaatbeleid dragen en het minst profiteren van beschikbare subsidies.”

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van zon- en windenergie burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. Hier blijkt in de praktijk nauwelijks iets van terecht te komen. De Noordelijke Rekenkamer concludeert dat “duurzame-energieprojecten meestal door commerciële bedrijven gerealiseerd worden en die willen liever geen deel van hun rendement afstaan aan omwonenden”.

De partijen willen ook participatie versterken. Kostić: “Het is van belang dat zo veel mogelijk burgers betrokken worden bij keuzes die van invloed zijn op hun leefomgeving. Lokaal eigendom, of mee profiteren van de opbrengsten van zon – en windparken, kunnen daarbij helpen.”

Gerelateerd nieuws

Provincie gaat meer rekening houden met natuur en vogels bij locaties voor windenergie

De Provincie Noord-Holland gaat bij het vervolg van de versnelling van de energietransitie beter rekening houden met biodiver...

Lees verder

Provincie Noord-Holland verbiedt vuurwerk in stiltegebieden definitief

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 22 oktober ingestemd met een voorstel van de Partij voor de Dieren om vuurwerk...

Lees verder