Motie RES: Vogel­vrien­de­lijkere wind­molens


PvdD, CU

5 oktober 2020

Povinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, ter bespreking van agendapunt 10: Concept-Regionale Energiestrategieën (RES),

constaterende dat:

 • Regionale Energiestrategie (RES) een grootschalig project is dat veel grote windmolens met zich mee gaat brengen;

overwegende dat:

 • uit een Noors onderzoek blijkt dat de vogelsterfte door windmolens met 70% zou afnemen, en voor roofvogels zelfs misschien volledig, door een zwarte streep op één van de wieken aan te brengen, of door één van de wieken voor de helft of geheel zwart te verven [1][2];
 • wieken van dezelfde kleur vervagen in de hersenen van vogels tot een vaste transparante schijf en dit door een onderbreking in de kleur verholpen kan worden;
 • naar aanleiding van het Noorse experiment het Nederlandse energiebedrijf RWE in samenwerking met enkele overheden, waaronder de provincie Groningen, momenteel via onderzoeksbureau Waardenburg de mogelijkheden om deze methode te testen op windmolens in de Eemshaven onderzoekt [3];
 • in de Eemshaven ook succesvol onderzoek is gedaan met een radarsysteem dat slachtoffers moet voorkomen;
 • onderzoekbureau Waardenburg denkt dat het eventueel mogelijk is beide systemen naast elkaar te gebruiken [4];
 • voor veel trekvogels Nederland een internationaal knooppunt is op hun route tussen noord en zuid;
 • het goedkoper is de verf aan te brengen voordat de windmolens daadwerkelijk op hun plek staan;
 • het ook in Nederland slecht gesteld is met de biodiversiteit, wij een zorgplicht hebben en dat het daarom wenselijk is ernaar te streven windmolens te bouwen die zo natuur- en diervriendelijk mogelijk zijn [5];
 • de ingreep op wieken hiertoe een mooie, eenvoudige stap is;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • mogelijkheden te onderzoeken voor het geheel of gedeeltelijk zwart maken van een wiek van windmolens (en de eventuele combinatie met een radarsysteem) om o.a. vogelslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen;
 • daarover verslag te doen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.


[1] https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/5037/S-229-effektive-er-tiltakene-for-fuglevennlig-vindkraft; https://onlinelibrary.wiley.co...

[2] https://www.volkskrant.nl/wetenschap/te-veel-vogels-krijgen-klap-van-de-windmolen-maar-wieken-verven-kan-helpen~bb9c9278/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

[3] https://www.rtvnoord.nl/nieuws...

[4] Ibid

[5] https://www.demorgen.be/tech-w...; https://www.wur.nl/nl/nieuws/N...


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie RES: Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust

Lees verder

Amendement Omgevingsverordening: Organiseren WBE platform met belanghebbenden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer