Partij voor de Dieren wil jachtstop vanwege vogel­griep


17 november 2020

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag het college van Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht stil te leggen om daarmee verdere verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan.

De Veiligheidsregio Fryslãn roept al op om gebieden met watervogels met rust te laten. Dit om verspreiding van vogelgriep zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kost het vogels, die ziek zijn energie om beter te worden. Het regelmatig opjagen van vogels verlengt daarmee aanwezigheid van vogelgriep in een wilde populatie.

Fractievoorzitter Fabian Zoon: “Er is (weer) volgelgriep aangetroffen, dit lijkt vrijwel jaarlijks te gebeuren. Vooral dichte populaties van dieren in de intensieve veehouderij blijken bijzonder vatbaar te zijn. Dieren in het wild zijn sterker, omdat hun genetische diversiteit veel breder is. Dieren in de overvolle stallen zwak door slechte leefomstandigheden, doorfokken en chronische stress.”

Ook in Noord-Holland zijn vogels met het vogelgriepvirus aangetroffen, maar dit heeft nog niet geleid tot een oproep om gebieden met watervogels met rust te laten. Deze oproep moet zich niet beperken tot wandelaars, maar moet zeker ook gericht zijn aan jagers, vindt de Partij voor de Dieren.

Zoon: “Er wordt enorm veel gejaagd in deze maanden. Zo is de hobbyjacht opengesteld: jagers mogen voor hun plezier schieten op wilde eenden, hazen, konijnen, fazanten en houtduiven. Daarnaast wordt er gejaagd op onder meer zwanen, meerkoeten, ganzen, kraaien, kauwen en vossen. Jagers verstoren (water)vogels, doordat zij dwars door rust- en leefgebied van dieren lopen, door de luide knallen van geweerschoten en het doodschieten van dieren waardoor paniek ontstaat. Vogels vliegen op en kunnen naar andere gebieden uitwijken, waardoor het virus zich weer verder kan verspreiden.”

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de hobbyjacht, maar ook de jacht met gebruikmaking van vrijstellingen en ontheffingen gedurende de periode dat vogelgriep heerst, verbiedt.

Fractievoorzitter Zoon: “De Wet natuurbescherming biedt hier volgens ons mogelijkheden toe, en is tevens vanuit het oogpunt van veiligheid voor alle inwoners van Noord-Holland, mens en dier, zeer wenselijk.”


Gerelateerd nieuws

PvdD pleit met succes voor minder zwerfvuil langs vaarwegen en oevers

De Partij voor de Dieren kreeg maandag in de vergadering van Provinciale Staten (PS) de toezegging van gedeputeerde Olthof da...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil een RedTeam op jachtplan damherten

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag in de commissievergadering NLG (Natuur, Landbouw en...

Lees verder