PvdD pleit met succes voor minder zwerfvuil langs vaarwegen en oevers


16 november 2020

De Partij voor de Dieren kreeg maandag in de vergadering van Provinciale Staten (PS) de toezegging van gedeputeerde Olthof dat hij gaat kijken naar de mogelijkheden om de kosten voor een sterkere aanpak van zwerfafval langs vaarwegen, oevers en ‘overige wegen’ (parallelle wegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen) te financieren.

In de PS-vergadering werd de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) besproken. In deze nota wordt uitgegaan van verschillende ‘kwaliteitsniveaus’ voor zwerfafval. Kwaliteitsniveau A+ is het hoogste niveau met de sterkste aanpak van zwerfafval langs provinciaal areaal zoals oevers, bermen en provinciale (vaar)wegen. Dat niveau brengt ook de meeste kosten met zich mee. Niveau D is het laagste niveau, met de laagste kosten.

In 2018 werd een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en CU/SGP om over zwerfafval sterker aan te pakken aangenomen. Toen kwam ook de in heel Noord-Holland bekende “Zwerfinator” inspreken om de provincie aan te sporen meet te investeren in het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Hoewel het oorspronkelijke initiatiefvoorstel van de PvdD en GroenLinks werd afgezwakt door een wijziging van de toenmalige coalitiepartners op het laatste moment, hebben de Provinciale Staten toen wel de ambitie uitgesproken om een afvalloze provincie te worden.

Naar schatting belandt in Nederland 50 tot 275 miljoen kilo zwerfafval per jaar in de openbare ruimte. Ondanks vele initiatieven om het probleem op te lossen, is de hoeveelheid zwerfafval in de afgelopen 13 jaar niet significant afgenomen. Zwerfafval leidt tot vervuiling van natuur, bodem en water, vergaat nauwelijks of pas na enkele decennia, en vormt uiteindelijk via de voedselketen een gevaar voor de volksgezondheid. Dieren raken in het afval verstrikt. Ook boeren en de dieren die zij houden hebben last van zwerfafval; koeien lopen bijvoorbeeld interne verwondingen door het eten van fijngemalen zwerfafval.

Statenlid Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren: “De provincie heeft in de Nota alles op niveau B gebracht behalve vaarwegen, oevers en ‘overige wegen’. Maar uiteindelijk komt zwerfafval terecht in het oppervlaktewater en dus langs onze oevers en vaarwegen. En laat nou net daar het gekozen beeldkwaliteitsniveau het laagst zijn: niveau C/D.”

De partij diende daarom een motie in, met de oproep om ook het kwaliteitsniveau voor zwerfvuil voor vaarwegen, oevers en ‘overige wegen’ naar niveau B te verhogen.

Statenlid Jaap Hollebeek: “Gelijkstelling op niveau B voor al het zwerfvuil langs ons provinciaal areaal zou ons 130.000 euro kosten, wat een fractie is van de geschatte maatschappelijke kosten.”

Gedeputeerde Olthof reageerde positief en komt voor de eerste Begrotingswijziging 2021 (begin volgend jaar) met een voorstel over waar het geld vandaan moet komen. De Partij voor de Dieren hield de motie daarop aan en zal het proces kritisch volgen.


Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Algemene beschouwingen: systeemveranderingen nodig in plaats van pleisters plakken op een zieke patiënt

De Partij voor de Dieren pleitte vandaag bij de behandeling van de Begroting 2021 voor systeemveranderingen: in de landbouw, ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil jachtstop vanwege vogelgriep

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag het college van Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht stil...

Lees verder