Jachtstop verlangd vanwege risico verdere verspreiding vogel­griep


Indiendatum: 17 nov. 2020

Inleiding

Er is (weer) volgelgriep aangetroffen, dit lijkt vrijwel jaarlijks te gebeuren. Vooral dichte populaties van dieren in de intensieve veehouderij blijken bijzonder vatbaar te zijn. Dieren in het wild zijn sterker, omdat hun genetische diversiteit veel breder. Dieren in de overvolle stallen zwak door slechte leefomstandigheden, doorfokken en chronische stress.

De Veiligheidsregio Frysãn roept op om “watervogels met rust”[1] te laten. Dit om verspreiding van vogelgriep zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast kost het vogels, die ziek zijn energie om beter te worden. Het regelmatig opjagen van vogels verlengt daarmee aanwezigheid van vogelgriep in een wilde populatie.

Vragen

  1. Ook in Noord-Holland is op meerdere plekken vogelgriep aangetroffen.[2] Komt er vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland ook de oproep om “watervogels met rust” te laten?
  2. Er vindt actief beheer plaats tussen 1 november en 1 maart op ganzen, met het doel om ze te verstoren en te verjagen. Is GS voornemens om deze verstoring van ganzen gedurende de vogelgriep periode te verbieden?
  3. In deze periode van het jaar is het toegestaan om te jagen op onder meer de ‘vrij bejaagbare soorten’ (plezierjacht: wilde eend haas, konijn, fazant en houtduif), ganzen, zwarte kraai, kauw, vos, meerkoet en knobbelzwaan.[3] Erkent GS dat de verstoring door jagers in het veld en de luide knallen van de geweerschoten (water)vogels kunnen doen opvliegen, naar andere gebieden gaan en op die manier het vogelgriepvirus verder kunnen verspreiden?
  4. De plezierjacht periode loopt van 15 aug tot 31 januari. Ook op watervogels als de wilde eend. Weersomstandigheden hebben invloed op het virus. In de wintermaanden zijn de weersomstandigheden gunstiger voor het overleven van het virus in de omgeving.[4] Art. 3.22 Wet natuurbescherming geeft GS de bevoegdheid om de (plezier) jacht te sluiten zolang bijzondere weersomstandigheden dat vergen.[5] Is GS voornemens om de (plezier) jacht tijdelijk te sluiten om verspreiding van het H5N8 virus te verminderen?
  5. Is GS voornemens niet alleen de plezierjacht (vrij bejaagbare soorten) maar ook gebruikmaking van provinciale vrijstellingen en ontheffingen gedurende de vogelgriep periode te verbieden?


[1] https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/wat-kun-jij-doen/vogelgriep-in-frysl%C3%A2n/

[2] https://nos.nl/artikel/2356530-vogelgriep-rukt-op-ook-mensen-kunnen-rol-spelen-bij-verspreiding.html
en doorlink naar kaart https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1x7SFs7RmI08K1CW8bGcKpX18gf-0eoZi&ll=52.28231510952171%2C6.213169188672287&z=8

[3] Nieuwsbrief Uitvoering van de FBE NH: https://fbenoordholland.nl/media/attachment/142.pdf

[4] Zie kamerbrief. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/28/landelijke-ophokplicht-per-29-april-2020-ingetrokken

[5] https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2020-01-01