Partij voor de Dieren wil een RedTeam op jachtplan damherten


23 november 2020

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag in de commissievergadering NLG (Natuur, Landbouw en Gezondheid) gepleit voor een RedTeam op het nieuwe jachtplan damherten: een team van wetenschappers en dierenbeschermers die alternatieven aandragen voor de eenzijdig op doden gerichte faunabeheerplannen van de voornamelijk uit jagers bestaande Faunabeheereenheid (FBE). De provincie kan dan kiezen tussen de kogel of een diervriendelijk alternatief.

De afgelopen vier jaar zijn meer dan 8.000 herten doodgeschoten in de Amsterdamse Waterleidingduinen, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en een stuk Zuid-Hollandse duinen. Met de bedoeling om de ‘streefstand’ te halen van 1.000 herten in de beide Noord-Hollandse gebieden samen.

Fractievoorzitter Zoon van de Partij voor de Dieren: “Gedeputeerde Staten staat achter het afschieten van damherten alsof het blikjes in de schietkraam op de kermis zijn. Voorkeur heeft het om zwangere hindes te schieten, want dat is twee voor de prijs van één. Ook zogende herten worden geschoten: eerst het jong, waarna het moederhert naar het doodgeschoten jong gaat, en daarna de moeder.”

De provincie heeft in oktober het nieuwe Faunabeheerplan Damherten 2020- 2026 vastgesteld. Dit plan is opgesteld door de Faunabeheereenheid. Daarin is te lezen dat de komende zes jaar nog eens duizenden herten moeten worden doodgeschoten om de streefstand te halen. Een herhaling van zetten van vier jaar geleden. Volgens de partij moet er een alternatief plan komen.

Zoon: “Gedeputeerde Staten en alle partijen in Provinciale Staten, behalve de SP en PVV, hebben zich weer laten overtuigen door de jagers, met dezelfde loze argumenten en met dezelfde loze oplossingen als vier jaar geleden. Wetende dat er een bloederige doodlopende weg ingeslagen wordt. De Faunabeheereenheid heeft de regie in de aanpak, wat raar is: als je aan de jagersclub vraagt wat de oplossing is, zal je oplossingen met het geweer krijgen. Waarbij de afgelopen vier jaar ook nog eens is aangetoond dat het afschotplan niet helpt.”

De Partij voor de Dieren wil daarom een RedTeam instellen, vergelijkbaar als bij de COVID 19-aanpak. Een team van wetenschappers en dierenbeschermers dat de provincie helpt zichzelf te verbeteren door een tegengeluid op de geweerdragers op te werpen en daarmee dieren te redden. De provincie kan dan kiezen tussen de kogel of een diervriendelijk alternatief.

Opvallend was dat GroenLinks, nu zittend in het provincie bestuur, een 180 graden draai heeft gemaakt ten opzichte van vier jaar geleden en nu vierkant achter het afschietplan staat.

Fabian Zoon: “Wij vinden het een zwaktebod dat de provincie geen tegenmacht durft te organiseren, waarvan organisaties alleen maar sterker worden.”

De partij dient in de komende PS-vergadering een motie in om het RedTeam in te stellen en met de input daarvan een nieuw Beheerplan op te stellen. Zij zal hierbij om een hoofdelijke stemming vragen, zodat alle partijen en Statenleden kleur kunnen bekennen.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil jachtstop vanwege vogelgriep

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft vandaag het college van Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht stil...

Lees verder

Help de damherten! #REDhetdamhert

Noord-Holland staat op het punt om duizenden damherten af te schieten. Inclusief moederherten en kalfjes. Dat kunnen we niet ...

Lees verder