Damher­ten­af­schietplan 2020-2026: stel een RedTeam in voor een alter­natief plan


23 november 2020

Voorzitter, het lijkt een herhaling van zetten te worden van 25 januari 2016.

Toen sprak de Dierenbescherming in, met grote teleurstelling dat de provincie een ontheffing had afgegeven tot het afschieten van duizenden damherten.

We hadden verontruste burgers die het hadden over moord en ruim aanwezig waren tijdens de vergadering om hun ongenoegen kenbaar te maken. Ik kan u verzekeren dat ze nu weer online meekijken. We hebben de wetenschaper dhr. Vera gehoord over de rol van grote herbivoren en biodiversiteit. Dat er alternatieven zijn.

Dhr. Hietbrink van GroenLinks sprak toen wel over díé alternatieven en dat de ontheffing tot afschot daardoor niet afgegeven mocht worden.

De doelstellingen van het nieuwe Faunabeheerplan zijn niet veranderd, het geweer is niet veranderd.

Wat wel veranderd is, zijn de 4 jaar die ertussen zit. De meer dan 8.000 (!) damherten die gedood zijn en dat nu ook in de praktijk aangetoond is dat het afschietplan van de Fauna Beheer Eenheid niet werkt. Maar dat er nog meer geschoten moet worden, om ‘de streefstand’ tóch te gaan halen.

Wel aantoonbaar is dat een hek effectief is tegen verkeersongelukken, want damherten vliegen niet.

Maar GS laat zich weer overtuigen door de jagers, met dezelfde loze argumenten met dezelfde loze oplossingen. Wetende dat er een bloederige doodlopende weg ingeslagen wordt. De FBE heeft de regie in de aanpak. Maar dat is raar. Als je aan de jagersclub vraagt wat de oplossing is, zal je oplossingen met het geweer krijgen.

En vervolgens staat GS achter het afschieten van Damherten alsof het blikjes in de schietkraam op de kermis zijn.

Wetende dat wetenschappers en burgers aansturen op alternatief beleid, want afschieten leidt tot een hogere reproductie, Het leidt niet tot een natuurlijke balans in het gebied, en doet niets aan de stikstofvervuiling die de rode lijst soorten belemmert.

Het hele Faunabeheerplan is kortzichtig:

  • het spreekt over "last die bewoners hebben", zonder te vermelden dat veel bewoners ook plezier hebben van damherten;
  • dat rode-lijst soorten bedreigd worden, zonder te vermelden dat andere rode-lijst soort juist profiteren van damherten.

Het geheel roept om een alternatieve aanpak. Noem het een RedTeam, ook wel bekend van de corona-aanpak. Een team dat los van de FBE met een plan kan komen. Daar waar wetenschappers en dierenbeschermers een stem hebben die daadwerkelijk gehoord wordt en openbaar advies kunnen geven aan GS. Een team dat de provincie helpt zichzelf te verbeteren met een tegengeluid, waarmee de provincie haar probleemoplossend vermogen vergroot. Zodat GS kan kiezen tussen de kogel of een diervriendelijk alternatief.

Er worden nu twee losstaande punten behandeld:

  1. om een extra stoel bij de FBE te zetten, voor één partij die al een adviserende rol heeft. Het blijft een minderheidsverslag dat geheim blijft. Openbaar advies richting GS vanuit de adviserende organisaties heeft wél die toegevoegde waarde;
  2. maar vooral, is dit een goed FBP? Wij zijn benieuwd wat de andere partijen kiezen: voor een diervriendelijke aanpak of het doodschieten van zwangere damhert hindes. Wij roepen GS dan ook op om het FBP in te trekken.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Begroting IPO/BIJ12: Samenwerkingskracht inzetten voor gezondheid dier, mens en planeet

Lees verder

Gezondheid en TATA Steel: Leg verantwoordelijkheid bescherming gezondheid en natuur niet op schouders van burgers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer