Gezondheid en TATA Steel: Leg verant­woor­de­lijkheid bescherming gezondheid en natuur niet op schouders van burgers


23 november 2020

De ‘Informatievoorziening Tata en Harsco’ is een dramatische opsomming van: nóg meer bestuurlijk overleg, vervolgonderzoek naar gezondheidsrisico’s, beroepszaken van ILT inzake vergunningen, hoger beroepen van Harsco tegen opgelegde dwangsommen; Justitie die Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen[1]; ingebrekestelling OD vanwege uitblijven van een besluit, etc. etc.

Ondertussen doet EenVandaag eigen onderzoek[2] door slechts gegevens op te vragen bij het Integraal Kankerinstituut Nederland. En komt tot de conclusie dat longkanker rondom staalfabriek Tata Steel soms wel tot 50 procent vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Schokkend. Waarom kon provincie dit niet zelf uitzoeken?

Ook de woorden van een huisarts uit IJmuiden – waar de inspreker ook naar verwees - zijn veelzeggend:

“De overheid luistert naar Tata Steel en niet andersom. Economie wint van gezondheid."

Economie wint van gezondheid van mens, dier en milieu. Dat is de trend in de provincie. Verhuld in lege woorden als ‘balans zoeken tussen economie en gezondheid en natuur’.

Burgers zijn weer genoodzaakt naar de rechter te stappen. Ook een trend: bescherming van natuur en gezondheid wordt aan burgers en rechters overgelaten. Onverantwoord.

Kan GS dit jaar concreet 2 dingen aangeven:

  • welke concrete milieumaatregelen nodig zijn om aan milieueisen te voldoen en volksgezondheid te beschermen;
  • en wat de kosten daarvan zijn?

We zien echt wel de inspanningen van deze gedeputeerde. En hoe sympathiek we hem ook vinden, we moeten eerlijk zijn. Dit dossier is één groot drama. Genoeg feiten op tafel die tonen dat gezondheid van mensen en leefomgeving ernstig wordt aangetast.

Onze oproep aan GS is: zet je beste juristen in, beroep je op het voorzorgsbeginsel om sneller en meer verandering teweeg te brengen, en trek aan de bel bij het Rijk.


[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/justitie-gaat-tata-steel-vervolgen-vanwege-grafietregens~ba3bea3e/?utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

[2] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nog-meer-mensen-met-longkanker-in-de-omgeving-van-tata-steel-dan-eerder-bekend/