Start­no­titie integraal gebied­s­pro­gramma Laag Holland


23 november 2020

Een integrale aanpak is fijn. We geven echter drie punten mee:


1. Buizen en pompen remmen in het beste geval bodemdaling, terwijl we volgens Omgevingsvisie ook moeten naar stoppen of omkeren. We laten boeren weer in de waan dat we alles technisch kunnen oplossen. Maak niet dezelfde fouten als met stikstof. Zorg dat vooral bronmaatregelen worden genomen. Help boeren met transitie.

2. Alle belanghebbenden meenemen, betekent ook belangen van dieren meenemen. Daarom goed in beantwoording van onze vragen te lezen dat dierenwelzijn kan worden meegenomen. Zien we dus graag straks terug in beleid. Betrek daarbij dierenbeschermingsorganisaties.

3. Het is goed te horen dat het Boerderijeducatie-programma kritisch wordt bekeken en provincie inzet op objectieve, volledige informatie. Dus ook de schaduwzijde van veehouderij wordt getoond.
Allen zo kunnen duurzame en diervriendelijke boeren worden beloond, en burgers goede keuzes maken.

Interessant voor jou

Gezondheid en TATA Steel: Leg verantwoordelijkheid bescherming gezondheid en natuur niet op schouders van burgers

Lees verder

Formule 1 - Ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming Circuitpark Zandvoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer