Partij voor de Dieren komt in spoed­debat Tata Steel met meerdere voor­stellen om vervuiling écht aan te pakken


2 oktober 2023

Haarlem, 2 oktober 2023 - Naar aanleiding van de conclusie van het RIVM dat de uitstoot van staalfabriek Tata Steel omwonenden letterlijk ziek maakt, formuleerde de Partij voor de Dieren vijf voorstellen waarmee Provincie Noord-Holland weer de touwtjes in handen kan nemen. Gedeputeerde Olthof (PvdA) hield de boot bij alle voorstellen af.

Olthof zegt zijn “stinkende best” te doen om de gezondheid van omwonenden en het milieu te beschermen. Hij komt echter niet met ideeën of nieuwe inzichten en weigert de vele creatieve voorstellen, ook door meerdere andere (oppositie)partijen ingediend, zelfs maar te onderzoeken.

Juridische ruimte aanpak Tata Steel

De Partij voor de Dieren diende bijvoorbeeld het voorstel in om alle juridische mogelijkheden langs te lopen die nu misschien nog over het hoofd worden gezien. Uit een rapport in opdracht van het ministerie van I&W blijkt namelijk dat er juridisch meer mogelijk is om de vervuiling van de industrie verder te beperken dan wat al jaren gebruikelijk is. Zeker nu de nieuwe Omgevingswet in aantocht is. [1]

Ook constateerde de Gezondheidsraad in juli 2022 dat kansen om gezondheidswinst te behalen, door overheden onvoldoende worden benut. [2]

Voorzorgsbeginsel

Alleen onder grote druk trekt de gedeputeerde zijn negatieve advies over de motie over het voorzorgsbeginsel in. Nu het RIVM de oorzaak-gevolgrelatie tussen Tata Steel en gezondheidsschade heeft aangetoond, kan volgens JA21 en PvdD het voorzorgsbeginsel gemakkelijker worden toegepast. Dat zou helpen in de strijd om in elk geval de meest vervuilende delen van Tata Steel te sluiten, zoals de kooksfabriek 2. Olthof laat het aan PS om te beslissen of hij hier werk van moet maken.

Overigens is dreigend gevaar voor de gezondheid al genoeg om het voorzorgsbeginsel toe te passen, toont bijvoorbeeld een zaak tegen Georgië bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan. De Partij voor de Dieren stuurt al een aantal jaar aan op het toepassen daarvan.

Excuses aan omwonenden

De Partij voor de Dieren vroeg, samen met een aantal andere partijen, om excuses namens de provincie voor het niet tijdig optreden tegen de gevaarlijke uitstoot van de staalfabriek. Ook hier houdt Olthof de boot af: hij denkt daarover na, maar vindt het ook te vroeg omdat Tata nog altijd niet gestopt is met die uitstoot. Ook bagatelliseert hij de nalatigheid van de provincie. De provincie is gebonden aan bestaand beleid - en vergeet te noemen dat dat beleid dan al lang aangepast had moeten worden. Het milieurecht is immers "al vanaf 1993 zeer consequent in de bedoeling: er moet sprake zijn van een zo hoog mogelijk niveau van bescherming van het milieubelang. Dit is sindsdien altijd de essentie geweest van het milieurecht." [3]

Coalitiepartijen willen niet

Onze voorstellen (die geen verplichtend karakter hebben) zijn creatieve ideeën om te onderzoeken of de provincie meer kan doen voor een gezonde leefomgeving in de IJmond, en het vertrouwen van burgers te herstellen. Desondanks stemden alle coalitiepartijen (BBB, VVD, GroenLinks en PvdA) tegen al onze voorstellen.

[1] https://iplo.nl/publish/pages/188724/20210208-rapport-_-schone-lucht-dankzij-resultaatgerichte-grenswaarden-voor-industriele-emissies_1.pdf

[2] Download 'Samenvatting Kansen voor gezondheidswinst in omgevingsbeleid' PDF document | 190 kB Advies | 13-07-2022

[3] https://iplo.nl/publish/pages/188724/20210208-rapport-_-schone-lucht-dankzij-resultaatgerichte-grenswaarden-voor-industriele-emissies_1.pdf

Gerelateerd nieuws

Op Nationale Kraanwaterdag vraagt Partij voor de Dieren extra inzet om waterkwaliteit te beschermen

De Partij voor de Dieren stelt op Nationale Kraanwaterdag vragen aan het college in 16 waterschappen en in vier provincies, w...

Lees verder

Partij voor de Dieren op Dierendag: “Provincie en Landal Park, stop met doden van zwaar bedreigde konijnen”

Haarlem 4 oktober 2023: De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland roept de provincie en Landal Park op Dier...

Lees verder