Partij voor de Dieren op Dierendag: “Provincie en Landal Park, stop met doden van zwaar bedreigde konijnen”


4 oktober 2023

Haarlem 4 oktober 2023: De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland roept de provincie en Landal Park op Dierendag om te stoppen met doden van konijnen en voor diervriendelijke oplossingen te kiezen. Eerder stelde de partij vragen aan provincie Noord-Holland over waarom de provincie toestemming verleent voor het doden van konijnen op Landal Park Texel. De provincie heeft de vragen nu beantwoord. Maar volgens de PvdD is er nog steeds geen enkele reden om de bedreigde konijnen te doden en zijn er tal van andere mogelijkheden. Op Dierendag roepen ze de politie en het vakantiepark op om hun besluit te herzien.

Ilona Haas, Statenlid PvdD: “Onbestaanbaar dat de provincie zo omgaat met een zwaar bedreigd diersoort. En teleurstellend dat partijen als GroenLinks en PvdA hierin meegaan. De provincie staat zelfs toe dat bij konijnen de nek wordt omgedraaid. Dit is bij konijnen als huisdier niet voor niets ten strengste verboden. We doen ons voor als een beschaafd land, en in zo’n land los je (vermeende) conflicten niet op met de kogel. Het vakantiepark heeft er zelf voor gekozen in het leefgebied van de konijnen te komen, en niet andersom. Dan moet je ook het respect opbrengen voor de dieren die daar leven. Bovendien kunnen de konijnen op andere manieren van het vakantieparkterrein worden verjaagd.”

Niet-dodelijke oplossingen

De provincie heeft de toestemming voor het doden van de konijnen voor vijf jaar gegeven omdat er sprake zou zijn van overlast, in de vorm van onder meer graven door konijnen, verzakkingen, geurtjes en kale plekken in het gras waardoor zand ging verstuiven en op gazonnetjes terechtkwam.

Maar alternatieve oplossingen zonder de dieren te doden zijn mogelijk. De PvdD roept de provincie al langer op om te investeren in niet-dodelijke preventieve maatregelen. Zoals het terugplaatsen van konijnen naar hun leefgebied. Het omrasteren van het terrein van het bungalowpark is een optie. Volgens de provincie is het omrasteren van het terrein geen optie omdat de hazen niet het terrein op kunnen. De PvdD vindt dat een bizarre redenering: “Als je pal naast een natuurgebied gaat zitten als vakantiepark, dan zorg je ervoor dat je goed omgaat met alle dieren die in dat gebied leven. Dat het vakantiepark met steun van de provincie zelf bepaalt welk dier mag blijven leven en welk niet, is beschamend.”

Natuurherstel

Het vakantiepark grenst aan een Natura-2000 gebied ‘Duinen en Lage Land Texel’. In het provinciaal beleid (Natura 2000-beheerplan Texel) wordt de ernstige afname van het konijn in het gebied juist als een belangrijk knelpunt gezien voor natuurherstel in het gebied. De soortenrijkdom van de duingraslanden in de grijze duinen is achteruitgegaan sinds de afname van de aantallen konijnen.

Rode Lijst

Uit onderzoek van Wageningen blijkt dat het konijn zich in zeer slechte staat van instandhouding verkeerd. Vandaar dat de Minister voor Natuur en Stikstof in 2022 de jacht van het konijn op de hobbyjachtlijst niet geopend heeft voor het seizoen 2022-2023.

Er zijn 427 konijnen gedood in seizoen 2021/2022. Dat komt neer op meer dan 1 konijn per dag. Er zijn nu nog 66 konijnen over. De rest is inmiddels afgeschoten of de nek omgedraaid.

Statenlid Haas: “Wij hopen dat deze 66 konijnen die nog wel leven kunnen worden gered. En dat er eindelijk gebruik wordt gemaakt van de expertise van ecologische experts, dierenwelzijnsorganisaties en konijnenexperts. We moeten met andere dieren leren samenleven.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren komt in spoeddebat Tata Steel met meerdere voorstellen om vervuiling écht aan te pakken

Haarlem, 2 oktober 2023 - Naar aanleiding van de conclusie van het RIVM dat de uitstoot van staalfabriek Tata Steel omwonende...

Lees verder

Klimaatpersconferentie Statenfractie Partij voor de Dieren

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Noord-Holland hield op maandag 6 november een persconferentie onder de titel: ...

Lees verder