Algemene beschou­wingen: systeem­ver­an­de­ringen nodig in plaats van pleisters plakken op een zieke patiënt


11 november 2020

De Partij voor de Dieren pleitte vandaag bij de behandeling van de Begroting 2021 voor systeemveranderingen: in de landbouw, bij de aanpak van de vervuilers Tata en Schiphol en de aanpak van klimaatverandering. De provincie gaat met deze begroting door op de oude weg en hobbelt daarmee verder van crisis naar crisis, zonder naar de oorzaken te kijken en deze aan te pakken. De partij heeft daarom de begroting niet gesteund. Ook GroenLinks en D66 stemden tegen onze moties om onderzoek te doen naar vermindering van het aantal landbouwdieren in de vee-industrie en om klimaatbeleid te voeren dat wetenschappelijk advies volgt. Daarmee stemden ze feitelijk tegen hun eigen eerder verkondigde ambities.

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm

Fractievoorzitter Fabian Zoon: “Dit had dé groene begroting moeten worden. Maar de klimaatcrisis giert de pan uit, het biodiversiteitsverlies is dramatisch, onze gezondheid is in gevaar. En wij lopen letterlijk achter de feiten aan.”

Klimaat

Zo gaat de begroting uit van het door de grijze lobby kapot-onderhandelde klimaatdoel, dat de provincie klakkeloos overneemt. We weten dat we met de 49% procent CO₂-reductie het 1,5°C-doel dat nodig is om rampen te voorkomen, niet gaan halen. Toch gaat deze begroting uit van die 49%.

De Partij voor de Dieren diende daarom een stevige motie in met als oproep aan het college om er bij het Rijk op aan te dringen om het beleid te richten op minstens het halen van het 1,5 °C-doel en als provincie ook in eigen beleid het maximaal 1,5 °C -doel als maat te hanteren. Alle andere partijen stemden tegen deze motie, inclusief de zogenaamd groene partijen als GroenLinks, D66, SP en PvdA.

Veehouderij

Ook is er in de Begroting geen begin van een transitie in de landbouw te zien, naar natuurinclusieve landbouw en naar een eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

Fabian Zoon: “De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt, dat onze omgang met dieren, milieu en de natuur niet alleen onethisch maar ook letterlijk ziekmakend is. Zoönosen, overdraagbare dierziekten zoals het coronavirus - maar ook o.a. Ebola, MERS, SARS, Q-koorts- behoren tot grootste gevaren van onze tijd. Driekwart van de nieuwe infectieziekten is immers afkomstig van dieren. De manier waarop we onze landbouw en economie hebben ingericht is een tikkende tijdbom.

Het roer moet fundamenteel om, zo roepen ook internationale wetenschappers van IPBES. En dit is het moment om te herbezinnen. Ook vanwege andere grote problemen die de veehouderij veroorzaakt, als stikstofcrisis, landschapspijn, dierenleed, ruimtebeslag, grote bijdrage aan klimaatverandering en drastische achteruitgang van natuur in het landelijk gebied.”

Met een motie riep de partij op om in de provincie een onderzoek te doen naar halvering van het aantal landbouwdieren in de provincie. Alleen de SP steunde deze motie, naast de Partij voor de Dieren. D66 stemde tegen en ging daarmee tegen de lijn van deze partij in de Tweede Kamer in.

Milieu en gezondheid

Herbezinning betekent ook een Begroting die inzet op maximale aanpak van vervuiling en bescherming van een schoon milieu. Naast de veehouderij, zijn de luchtvaart en Tata de grote vervuilers. Maar ook daar durft GS geen noodzakelijke keuzes te maken.

Daarom diende de partij de motie in met de oproep aan GS om wél de noodzakelijke keuzes over Schiphol en Tata te maken, te weten: forse krimp van het aantal vluchten op Schiphol en strengere vergunningen en handhaving bij Tata Steel en een transitietraject voor Tata-arbeiders richting werk in een meer duurzame sector. Ook deze motie ging alle andere partijen te ver.

“Iemand moet voorloper zijn, maar dat wij nog zo mijlenver voorlopen op de rest is toch wel treurig”, aldus Zoon.

De Partij voor de Dieren kwam niet met een lange rij van amendementen om de Begroting nog aan te passen waar zinnig en ook niet met een alternatieve begroting.

“We doen het niet, we gaan geen pleisters plakken op een zieke patiënt, maar proberen vooral de noodzaak voor een goede en spoedige verandering nogmaals over te brengen. De noodzaak is duidelijk, bij wetenschappers, bij biologen, bij economen. Nu nog actie van politici die de moed hebben voor verandering. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar wel noodzakelijk. Wij helpen graag mee. Voor mensen, dieren en onze mooie planeet.”