Succes: inkoop­beleid provincie dier­vrien­de­lijker na inbreng Partij voor de Dieren


25 maart 2021

De Partij voor de Dieren heeft de gedeputeerde Inkoop een groot aantal mogelijkheden aangereikt om als provincie diervriendelijker in te kopen. De provincie heeft een flink aantal van deze punten overgenomen in haar voorgenomen inkoopbeleid 2021 – 2024. Dit nieuwe beleid werd afgelopen maandag besproken in een commissievergadering.

De provincie koopt jaarlijks voor ruim 350 miljoen euro aan werken, diensten en producten in. Met een dergelijk inkoopvolume kan een wezenlijke bijdrage worden geleverd aan een duurzamere provincie.

Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren: ”Vanaf nu hanteert de provincie bij haar inkopen zo veel mogelijk de criteria proefdiervrij, geen levende schaaldieren, geen bont en bij producten die leer bevatten wordt voorrang gegeven aan niet-dierlijke alternatieven waar deze voorhanden zijn. Dat is fantastisch, al kan het natuurlijk nog veel beter.”

Verder staat in het beleid: “De provincie gaat, voor zover mogelijk, bij inkopen waar ethische aspecten in brede zin een rol zouden kunnen spelen na wat voor impact inkoop heeft op de mensen en dieren, om zo verantwoorde beslissingen te kunnen nemen over waar, bij wie en hoe we als provincie inkopen.” De Partij voor de Dieren vindt dit, samen met de ChristenUnie, PvdA en GroenLinks, te vaag. Criteria voor ethische aspecten vragen om aanscherping. Bovendien gaat het hier om kaders van beleid en horen deze in de vergadering van Provinciale Staten te worden vastgesteld, vinden de PvdD en de CU.

Statenlid Ines Kostić: “Onduidelijk in het nieuwe inkoopbeleid is ook of dierenwelzijn in de catering wordt meegenomen. Plantaardig is de meest duurzame én diervriendelijke keuze. Zie het grootste onderzoek aller tijden naar onze voedselvoetafdruk van Oxford Universiteit (Poore en Nemecek, 2018), gepubliceerd in Science; de onderzoekers lieten onlangs in het provinciehuis zelf zien dat we in Nederland met plantaardige voeding zelfs ‘climate positive’ kunnen worden, dus extra broeikasemissies uit de lucht halen. Ook zijn er prachtige initiatieven zoals De Nieuwe Melkboer en Willicroft die duurzame, plantaardige alternatieven maken. Stimuleer die ook door bij ze in te kopen. Ze willen als ondernemers en boeren ook graag samenwerken met de overheid. De provincie kan dus nog veel meer dan ze nu doet. Wij zullen de aanjager blijven voor een nog diervriendelijkere inkoop.”

In 2017 diende de partij voor de Dieren al samen met de Christen Unie het Initiatiefvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen naar een hoger plan’ in. Dit plan is unaniem aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Zonnepark Schiphol gaat er komen!

De Partij voor de Dieren heeft zich positief uitgesproken over het plan om nabij de start- en landingsbanen van Schiphol zonn...

Lees verder

Provincie gaat meer mogelijkheden onderzoeken om in te grijpen bij Tata Steel

In de commissievergadering NLG (Gezondheid) op maandag 19 april '21 over het RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek IJmond deed...

Lees verder