Provin­ciale Staten Noord-Holland kiezen voor duurzaam inkoop­beleid 


11 juli 2017

Haarlem, 10-07-2017: De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben vandaag het initiatiefvoorstel “Maatschappelijk Verantwoord Inkopen naar een hoger plan” van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP, unaniem aangenomen. Het voorstel reikt acht concrete maatregelen aan die de provincie moet nemen om haar leveranciers te prikkelen om zo duurzaam mogelijke producten en diensten te leveren.

De voorgestelde maatregelen variëren van emissievrije dienstauto’s en bussen en het in de prijs meerekenen van vermeden externe kosten, tot biologische bloemen en circulair aanbesteden. De provincie kan als grote inkoper (230 miljoen euro per jaar) aanjager worden van verduurzaming, hergebruik van grondstoffen, het tegengaan van klimaatverandering, het stimuleren van innovatie en bevorderen van werkgelegenheid. TNO heeft berekend dat met circulaire economie (onderdeel van MVI) landelijk jaarlijks tenminste €7 miljard is te verdienen, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden.

Maar het initiatief werkt ook internationaal door tegen kinderarbeid en uitbuiting: de provincie gaat vanaf nu bij aanschaf van elektronica het gebruik van eerlijke materialen en goede werkomstandigheden stimuleren. “Dit kan een enorme impact hebben op de markt. De provincie wordt met dit initiatief een aanjager in plaats van een zesjesstudent”, zegt Statenlid Fabian Zoon.

De initiatiefnemers willen dat in een volgend benchmark-onderzoek over duurzaam inkopen Noord-Holland bij de beste drie provincies eindigt, in plaats van - zoals nu het geval is - bij de laatste drie.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief