Bijdrage Inkoop­beleid: Kies voor meest planeet-, mens- en dier­vrien­de­lijke bedrijven


22 maart 2021

Voorzitter,

We sluiten ons aan bij vragen van CU, GL en D66 over het durven maken van sterkere ethische keuzes en in beeld brengen van maatschappelijke kosten en niet alleen Total Cost Ownership. De provincie moet ook rekening houden met wat ons inkoopbeleid doet met mensenrechten, dieren, natuur en milieu in andere landen.

We zijn blij te zien dat dierenwelzijn een belangrijk uitgangspunt is geworden bij het inkoopbeleid, iets waar we vaker om hebben gevraagd.

Er is aandacht voor het maken van ethische keuzes, maar we zien ook nog te veel twijfel over de uitvoering daarvan. Wij zien graag dat de provincie maximaal de ruimte zoekt om bij inkoop op voorhand te selecteren op meest planeet-, mens- en diervriendelijke bedrijven.

Ten slotte willen wij ook dit stuk op A-agenda, zodat PS hierover kan beslissen. Het gaat immers om kaders en PS zijn kaderstellers.