Hulp aan opvang­centra voor wilde dieren dankzij breed gedragen motie Partij voor de Dieren


30 juni 2020

De provincie gaat in het kader van coronamaatregelen ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp bieden. Een motie van de Partij voor de Dieren daartoe kon al voor de stemming in de vergadering van Provinciale Staten vandaag rekenen op een zeer ruime meerderheid. “Trots op alle collega's van de verschillende partijen die ook inzien dat dit een kwestie is van basisfatsoen,” meldt hoofdindiener Statenlid Ines Kostic. Ook de wildopvangcentra reageren met enthousiasme.

Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: "Dit is de welverdiende erkenning voor alles wat dierenverzorgers voor onze provincie doen. Ze geven niet alleen kwetsbare dieren een tweede kans, maar ook mensen. Ze bieden een plek waar ouderen, mensen met een beperking en mensen met een rugzakje vervulling kunnen vinden. Ook geven ze de broodnodige natuureducatie. En toch vielen ze steeds tussen wal en schip als het om financiering en noodhulp gaat.”

Opvangcentra voor wilde dieren hadden het al moeilijk voor de coronatijd, omdat voor hun structurele financiering wettelijk gezien niets geregeld is. Daar kwam met de coronacrisis nog een klap bovenop, door onder andere het wegvallen van donaties, vrijwilligers en momenten voor fondsenwerving.

Substantiële noodhulp
Provincie Noord-Holland neemt maatregelen om zoveel mogelijk organisaties steun te geven om door de crisis te komen. Maar ook bij deze steunmaatregelen rond de coronacrisis dreigen deze opvangcentra voor wilde dieren tussen wal en schip te vallen. Stichting DierenLot heeft uitgerekend dat voor de dertien wildopvangcentra in Noord-Holland ongeveer 195.000 euro noodhulp nodig zou zijn.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie daar een flink deel van dekt. Wildopvangcentra zijn immers een taak van de Provincie. Zij verleent ontheffingen aan opvangcentra voor wilde dieren en zorgt voor handhaving. Daarbij is natuurbescherming een kerntaak van de Provincie. Wildopvangcentra leveren een bijdrage aan biodiversiteit en helpen ook bedreigde diersoorten, zoals weidevogels. Bovendien zorgen de opvangcentra voor broodnodige natuureducatie. Dat biedt steun aan de provinciale natuurdoelen en het bijbehorende draagvlak.

De motie van de Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten op nog eens goed te kijken of de noodhulp voor wildopvang niet toch uit het Noodfonds gefinancierd kan worden, en anders bij de Begroting 2021, dit najaar, met een voorstel voor financiering te komen.

De wildopvangcentra zijn verheugd en hopen dat andere provincies hier een voorbeeld aan gaan nemen.

Trots
Kostic: “Ik ben er trots op dat onze provincie hier haar verantwoordelijkheid pakt. Gedeputeerde Ilse Zaal kan onze provincie straks de meest diervriendelijke van Nederland maken en op deze manier helpen we haar op weg Trots ook op alle collega's van de verschillende partijen die inzien dat dit een kwestie is van basisfatsoen. In een gezonde en volwassen democratie verdienen ook de niet-menselijke dieren een eerlijke plek in het proces van belangenafwegingen. Met deze motie hebben we daar weer een stap in gezet."

De motie is ingediend samen met SP, PVV, FvD, 50PLUS/PvdO, PvdA, D66 en GroenLinks. De motie werd unaniem aangenomen.

Gerelateerd nieuws

PvdD wil dat provincie zienswijze Luchtvaartnota indient om groei Schiphol halt toe te roepen

De ontwerp-Luchtvaartnota van minister van Nieuwenhuizen (I&W) is zeer onder de maat, stellen vier provincies en 56 gemeenten...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil actie van de provincie om hittestress weidedieren tegen te gaan

De Partij voor de Dieren heeft vandaag de provincie Noord-Holland gevraagd met spoed maatregelen te nemen om weidedieren te b...

Lees verder