Partij voor de Dieren wil actie van de provincie om hitte­stress weide­dieren tegen te gaan


10 augustus 2020

De Partij voor de Dieren heeft vandaag de provincie Noord-Holland gevraagd met spoed maatregelen te nemen om weidedieren te beschermen tegen de enorme hitte. In veel weilanden staan geen bomen of schuilstallen die dieren beschermen tegen de brandende zon of extreme regenval.

Uit een steekproef van Wakker Dier blijkt dat bijna driekwart van de schapen in Noord-Holland in de brandende zon staat, zonder enige vorm van schaduw. Dat zijn bijna 100.000 schapen. Statenlid Ines Kostic: ‘Ook veel koeien, geiten en paarden staan onbeschermd tegen extreem weer in kale weilanden. Dit is in strijd met de Wet dieren, die voorschrijft dat dieren, als die niet in stallen worden gehouden, bescherming moet worden geboden tegen extreem weer, als hitte en hevige neerslag. Dit wordt dus nauwelijks nageleefd en de dieren lijden enorm. We zouden eigenlijk dieren pas in een weiland mogen zetten als die bescherming wél geboden wordt. Laten we het eens omdraaien.’

Schapen krijgen vanaf 23 graden last van hittestress. Ze gaan dan hijgen, snel ademhalen, zoeken schaduw op, proberen in elkaars schaduw te staan en worden sloom. Experts noemen vooral schaduw en voldoende water als belangrijke maatregelen om hittestress tegen te gaan. Het treffen van maatregelen is des te urgenter nu de zomers warmer worden, met hitterecords van boven de 40 graden Celsius.

Kostic: ‘Dieren hebben het al zwaar in de veehouderij. Beschutting en goede verzorging is het minste dat de overheid moet regelen voor dieren. Aan het houden van dieren zijn plichten verbonden.’

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten weten of zij het ontbreken van beschutting tegen de zon voor de vele tienduizenden dieren in de Noord-Hollandse weilanden ook als een probleem ziet. Ook wil de partij dat de provincie actie onderneemt. Zo heeft de provincie het plan om extra in te zetten op landschapselementen, zoals houtwallen, struiken, heggen of losse bomen in het landschap. Deze dragen volgens de provincie bij aan meer natuur, aanpassing aan klimaatverandering en een mooier landschap. Maar daaraan is toe te voegen dat deze begroeiing ook schaduw en andere beschutting voor dieren biedt. De partij wil een versnelling in de uitvoering van dit plan.

Statenlid Jaap Hollebeek: ‘Wij willen dat de provincie, vanuit een integrale aanpak waarin ook dierenwelzijn een aspect is, zich inzet voor een natuurinclusieve inrichting van het landelijke gebied. Landschapselementen als houtwallen en losse bomen moeten versneld worden gerealiseerd. Ook de agrarische sector zoekt naar een oplossing. Aan de slag dus!’

Verder stelt de partij voor om als provincie in gesprek te gaan met boerenorganisaties Caring Farmers en LTO, gemeenten en een landschapsarchitect om een aantal typen schuilstallen te ontwikkelen die voldoen aan de ruimtelijke eisen van de provincie, zoals afmeting en ‘landschappelijke inpassing’. Deze typen schuilstallen zouden vergunningvrij moeten zijn, zodat weidedieren snel wél beschutting hebben. Tot slot vraagt de Partij voor de Dieren aan de provincie hoe zij er aan kan bijdragen dat er op korte termijn al betere beschutting voor dieren kan worden gerealiseerd.

Gerelateerd nieuws

Hulp aan opvangcentra voor wilde dieren dankzij breed gedragen motie Partij voor de Dieren

De provincie gaat in het kader van coronamaatregelen ook opvangcentra voor wilde dieren financiële hulp bieden. Een motie van...

Lees verder

Provincie geeft verdere uitvoering aan aangenomen motie PvdD ecologisch berm- en oeverbeheer

De provincie Noord-Holland geeft een daadkrachtig vervolg aan een eind vorig jaar aangenomen motie van de Partij voor de Dier...

Lees verder