Provincie geeft verdere uitvoering aan aange­nomen motie PvdD ecolo­gisch berm- en oever­beheer


28 augustus 2020

De provincie Noord-Holland geeft een daadkrachtig vervolg aan een eind vorig jaar aangenomen motie van de Partij voor de Dieren voor een integrale visie op het beheer van bermen en natuurlijke oevers: het ecologisch beheer van bermen wordt nu vastgelegd in gebiedscontracten met aannemers die bermbeheer uitvoeren.

Nadat de provincie al 1 miljoen extra beschikbaar stelde voor nieuwe initiatieven om natuurvriendelijke oevers, faunapassages en vispassages aan te leggen op plekken langs provinciale wateren, is nu ook een vervolgstap gezet in ecologisch bermbeheer.

Statenlid Jaap Hollebeek: “Het is een positieve ontwikkeling dat de provincie nu zowel maai- als zaaibeleid meeneemt in bermbeheer, en ook tot samenhangend beleid komt voor alle bermen langs provinciale wegen. Een puntje van aandacht is nog wel of de provincie en de aannemers ook gaan kijken naar de ecologische samenhang tussen bermen en oevers, omdat deze vaak fysiek aan elkaar grenzen en daardoor een natuurlijk geheel vormen. Daar gaan we de gedeputeerde verder over bevragen”

Om meer uniformiteit in het bermbeheer te krijgen, heeft de provincie heldere richtlijnen voor de gebiedsaannemers opgesteld. Zo moet tijdens het onderhoud direct duidelijk zijn of er bijvoorbeeld wel of niet ingezaaid kan worden en op welke manier de bermen gemaaid moeten worden, bijvoorbeeld met ‘sinusmaaien’. Daarbij wordt per maaibeurt maar een deel gemaaid, waardoor een groot deel van de (bloeiende) planten en hoger gras in de bermen en oevers blijft staan. Dit zorgt voor een bloeiende biodiversiteit.

Statenlid Hollebeek: “De motie vraagt om veel meer samenhang tussen bermbeheer, oeverbeheer en natuur. Bermen en oevers veel natuurlijker maken en op elkaar aan laten sluiten is een mooie stap. Op deze manier ontstaat er een nieuw groen netwerk door de provincie dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Dit is hard nodig om de biodiversiteit te verbeteren en het kan mooi aansluiten op het Natuurnetwerk Nederland dat de provincie aanlegt.”

Door een mix van grassen, kruiden, struiken en bomen zijn bermen een belangrijke leefomgeving voor insecten en vlinders. De provincie wil deze plekken behouden en waar mogelijk versterken. Immers, in veel gebieden vormen de bermen belangrijke verbindingen tussen bestaande natuur, en zijn het de laatste “vluchtheuvels” voor natuur (omdat er bijvoorbeeld in industriegebieden naast liggen), zo schrijft de provincie in een nieuwsbericht.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil actie van de provincie om hittestress weidedieren tegen te gaan

De Partij voor de Dieren heeft vandaag de provincie Noord-Holland gevraagd met spoed maatregelen te nemen om weidedieren te b...

Lees verder

Op de bres voor behoud groen en landbouw in de Lutkemeerpolder

De Statenfractie Partij voor de Dieren diende vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten een motie in om de Lutkem...

Lees verder