1 miljoen euro voor meer biodi­ver­siteit oevers langs provin­ciale wateren na motie PvdD


11 juni 2020

De provincie Noord-Holland reserveert 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven om natuurvriendelijke oevers, faunapassages en vispassages aan te leggen op plekken langs provinciale wateren. Dit na een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in november vorig jaar om een integrale visie op ecologisch beheer van bermen en oevers op te stellen.

De motie vraagt om veel meer samenhang tussen bermbeheer, oeverbeheer en natuur. Statenlid Jaap Hollebeek: “Oevers veel natuurlijker maken en op elkaar aan laten sluiten is een mooie eerste stap. Op deze manier ontstaat er een nieuw groen netwerk door de provincie dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Dit is hard nodig om de biodiversiteit te verbeteren en het kan mooi aansluiten op het Natuurnetwerk Nederland dat de provincie aanlegt. Bijkomend voordeel is dat er geen extra grond hoeft te worden aangekocht. Hierdoor kan er meer geïnvesteerd worden in dier- en natuurvriendelijke inrichting langs de provinciale wateren.”

In natuurvriendelijke oevers met bloeiende planten leven veel dieren in het ondiepe water dat langs de vaak diepe kanalen ligt. Tussen de oever- en waterplanten kunnen vissen paaien, opgroeien, schuilen en voedsel vinden. Ook weidevogels en hun jongen vinden er hun voedsel. Fauna- en vispassages (tunnels die wateren met elkaar verbinden) vergroten vervolgens het leefgebied van vissen, kleine zoogdieren en amfibieën.

Hollebeek: “Wij zijn blij dat de provincie nu extra geld uittrekt voor natuurvriendelijke oevers, maar Noord-Holland moet écht naar een samenhangend netwerk van bermen en oevers langs álle provinciale wegen én vaarwegen. En dan niet alleen qua inrichting maar ook voor wat betreft het beheer: gericht maaien én zaaien. Het begin is er, maar we zijn er nog lang niet.”

Gerelateerd nieuws

Succes: Noord-Holland verbiedt gebruik landbouwgif glyfosaat

Provincie Noord-Holland gaat vanaf november het gebruik van landbouwgif glyfosaat (ook wel bekend als Roundup) op provinciegr...

Lees verder

PvdD wil dat provincie zienswijze Luchtvaartnota indient om groei Schiphol halt toe te roepen

De ontwerp-Luchtvaartnota van minister van Nieuwenhuizen (I&W) is zeer onder de maat, stellen vier provincies en 56 gemeenten...

Lees verder