Succes: Noord-Holland verbiedt gebruik land­bouwgif glyfosaat


28 mei 2020

Provincie Noord-Holland gaat vanaf november het gebruik van landbouwgif glyfosaat (ook wel bekend als Roundup) op provinciegrond verbieden. De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit daar al sinds 2007 voor. Tot in april verwees de provincie de PvdD steeds naar het Rijk en Europa, en wilde zelf niet ingrijpen. Nu neemt de provincie het voorstel toch over. “Fijn dat de provincie tot inkeer is gekomen. Dit is winst voor ons allemaal. Landbouwgif hoort niet in een duurzame, innovatieve samenleving. Nu doorpakken”, reageert Statenlid Ines Kostic, die de provincie vorig jaar nog vroeg om o.a. met eigen pachtbeleid landbouwgif aan te pakken.

Het besluit van de provincie is opvallend: tot voor kort werden alle oproepen van de Partij voor de Dieren aan de provincie om landbouwgif via eigen pachtbeleid aan te pakken, steevast afgewezen. De partij wees de provincie op de grote gevaren van landbouwgif voor niet alleen de natuur en dieren, maar ook gezondheid van burgers. In september van vorig jaar zag de provincie nog geen heil in de oproep van de PvdD om landbouwgif op provinciaal grond te verbieden.

Circa 1% van het Noord-Hollandse areaal akkerbouw en 1% van het areaal opengronds-tuinbouw (dit is inclusief de fruit- en sierteelt) en 0,7% van het aantal bollenbedrijven is biologisch. Inclusief de veehouderij is het totale biologische landbouwareaal 2,6%. Dat is ver onder het landelijke (4%) en Europese (7%) gemiddelde. De Partij voor de Dieren heeft jarenlang aangedrongen op sterker provinciaal inzet voor meer biologische, gifvrije landbouw. Deze eis kan prima gesteld worden in pachtcontracten. Deze maand maakt ook de Europese Commissie bekend dat in 2030 circa 25% van de land- en tuinbouwsector biologisch moet zijn en dat het aantal bestrijdingsmiddelen in de landbouw met de helft moet zijn afgenomen.

PvdD Statenlid Kostic is blij dat de provincie nu in actie komt:Landbouwgif is een doodsteek voor onze gezondheid, natuur, milieu en dieren. Het werd tijd dat de provincie ingrijpt. We zien dat steeds meer boeren, burgers en ondernemers werken aan een gezond voedselsysteem, maar dat de politiek achterblijft.”

Daar worden we volgens Kostic allemaal beter van: “Per saldo levert de omslag naar ecologische landbouw de maatschappij geld op én een mooi landschap, sterker natuur, schoon water en gezond voedsel uit de regio. Goed voor boer, burger, dier en planeet. Daarom hebben wij eerder deze maand – in samenwerking met wetenschappers, boeren en ondernemers – een concreet actieplan aan het bestuur van de provincie overhandigd, waarmee de provincie een toekomstbestendig voedselsysteem kan helpen realiseren. Met het inzetten van pachtbeleid om landbouwgif aan te pakken, is een van onze actiepunten nu al gerealiseerd.”

Doorpakken
De Partij voor de Dieren wil dat de provincie nu doorpakt en ook het zogenaamde “Parkinson-gif” Mancozeb via pachtbeleid gaat weren. Vorig jaar trokken enkele Noord-Hollanders, waaronder een boerenzoon uit West-Friesland, daarover aan de bel. Ze waarschuwden voor een groot agrarisch drama op het platteland: boeren en omwonenden die veel in aanraking kwamen met o.a. het landbouwgif Mancozeb (momenteel de meest verkochte fungicide in Nederland) krijgen op relatief jonge leeftijd de ziekte van Parkinson.

Wetenschappers stelden in een uitzending van Zembla toen dat mensen die in de landbouw met pesticiden werken gemiddeld 60 procent meer kans hebben op het krijgen van Parkinson. Ook kinderen die meehelpen op de akkers of bijvoorbeeld bij het pellen van bollen, lopen risico’s om op latere leeftijd ziek te worden. Frankrijk erkent sinds 2012 Parkinson daarom als een beroepsziekte bij akkerbouwers die met landbouwgif hebben gewerkt.

Volgens de Partij voor de Dieren moet de provincie hier ook het voorzorgsbeginsel toepassen en boeren en burgers beschermen door ook landbouwgif Mancozeb van provinciale gronden te weren.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren overhandigt nieuwe gedeputeerde plan voor een voedselrevolutie

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft tijdens de PS-vergadering van 18 mei '20 een plan van aanpak voor een fundamente...

Lees verder

1 miljoen euro voor meer biodiversiteit oevers langs provinciale wateren na motie PvdD

De provincie Noord-Holland reserveert 1 miljoen euro voor nieuwe initiatieven om natuurvriendelijke oevers, faunapassages en ...

Lees verder