Voort­gangs­rapport Water­visie 2021 en toekomst


Pak land­bouwgif aan, beperk water­slurper veehou­derij en help boeren daarbij

16 april 2020

Voorzitter

Wat betreft de Watervisie, sluiten we ons aan bij GroenLinks. We wijzen VVD op antwoorden op onze technische vragen rond sportvisserij, natuur en waterkwaliteit. Kwaliteit van natuur en water gaan niet samen met sportvisserij.

We constateren drie dingen en doen ook drie oproepen richting GS en commissie:

 • Ten eerste: Voor geen enkel KRW oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de kwaliteitsdoelen. We willen sterkere inzet zien van de provincie en partners.

 • Ten tweede: Tijdens de laatste check van grondwater in 2018 zijn op driekwart van de locaties bestrijdingsmiddelen waargenomen. Op bijna 40% van de locaties wordt de norm voor bestrijdingsmiddelen overschreden. Bewezen gevaarlijk landbouwgif als benzaton en glyfosaat zitten in de top 10 van de meest gevonden middelen. Eerder hebben o.a. gezondheidsinstellingen en waterbedrijven al opgeroepen om z.s.m een einde te maken aan het gebruik van dit soort gif.

  Wij zien graag dat de provincie zich de komende tijd maximaal inzet om gebruik van dit soort gif snel uit te faseren. Die ambitie moet ook integraal worden bezien met ambities op het gebied van landbouw, voedsel en eigen pachtbeleid. En daar mogen de boeren best geld voor krijgen.

  Wij zijn benieuwd naar het rapport over de kwaliteit van het grondwater dat er nog aankomt.

 • En als laatste zien we dat GS gelukkig erkennen dat veehouderij een van de grootste waterverbruikers is. In droge tijden als 2018 verdubbelde de watervraag zelfs. En die periodes gaan er steeds vaker komen door klimaatverandering.

  Uit o.a. Oxford onderzoek blijkt dat we gigantische stappen op gebied van waterbesparing kunnen maken als we inzetten in meer plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke.

  Wij vragen dat de provincie dit expliciet meeneemt in mogelijke maatregelen voor waterbesparing en waterbeschikbaarheid, en dit ook integraal meeneemt in eigen voedsel- en landbouwbeleid.

Dank u wel.