Voed­sel­visie: Food for Thought


Samen naar een gezond, duurzaam en dier­vrien­delijk voed­sel­systeem

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm

Voedsel is lekker, voedsel verbindt. Wát we eten, heeft echter niet alleen een enorme invloed op onze gezondheid, maar ook op onze leefomgeving.

Het Nederlandse voedselsysteem bereikt zijn grenzen. Dit heeft geleid tot problemen op het gebied van klimaat, milieu, natuur, dierenwelzijn en economie. Hoog tijd dus voor een doortastende aanpak in de vorm van een Voedselvisie. De enorme urgentie van zo’n Voedselvisie vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie.

Wetenschappers laten zien hoe het anders kan en er zijn steeds meer bedrijven en boeren die de kansen van de verandering van ons voedselsysteem weten te benutten.

Tijdens het kennissymposium “Voedselvisie: Food for Thought” op vrijdag 13 maart 2020 brachten we die partijen bij elkaar om hun inzichten te delen. Van topwetenschappers van de Oxford Universiteit en het Louis Bolk Instituut, tot boeren en ondernemers. Allen gaven ze niet alleen heel helder aan wat het probleem is met het huidige voedselsysteem, maar ook wat o.a. provincies en gemeenten concreet kunnen doen om boeren en ondernemers te helpen richting een duurzame toekomst. Een ander voedselbeleid biedt ook integrale oplossingen voor andere grote problemen, zoals stikstof, milieu en klimaat.

Aan de slag

Samen met wetenschappers, pionierende boeren en ondernemers willen we niet alleen provincie Noord-Holland, maar ook andere provincies en gemeenten inspireren om concrete stappen te zetten richting een voedselsysteem dat beter is voor mens, dier, natuur en milieu. Uiteindelijk is de omslag naar een ecologisch, duurzaam en gezond voedselsysteem beter voor boeren, dieren en onze planeet.

Daarvoor hebben we de inzichten van het symposium verwerkt in een kant-en-klare actieplan "Inspiratiestuk Provinciale Voedselvisie". Het stuk biedt houvast aan bestuurders, politici, beleidsmakers en ambtenaren om stappen te zetten richting een toekomstbesteding voedselbeleid. Het biedt tegelijkertijd ook oplossingen voor stikstof-, klimaat-, water- en milieuproblemen. Verschillende provincies en gemeenten gaan straks aan de slag met hun eigen Voedselvisie. We hopen dat dit Inspiratiestuk daar een serieuze plek in krijgt.

Presentaties

Introductie programma
Jeroen Willemsen

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
Voedselvoetafdruk: Impact van voedsel op de planeet
Joseph Poore (Oxford University)
Download de presentatie hier

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
Teelt van de toekomst
Udo Prins (Louis Bolk Instituut)
Download de presentatie hier

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
In praktijk: De Nieuwe Melkboer
Bart Grobben (De Nieuwe Melkboer)
Download de presentatie hier

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
In praktijk: Kaas nieuwe stijl
Margot Vandevoort (Willicroft)
Download de presentatie hier

Bekijk de korte film over Willicroft hier

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
Regionaal verbindend aan de slag
Sanne van Laar (Regio Foodvalley)
Download de presentatie hier

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
Voedsel & de markt: kansen
Jeroen Willemsen (Green Protein Crusader)
Download de presentatie hier

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
In praktijk: Toekomstgericht boeren
Annemiek Vlaming (biologisch akkerbouwer)
Download de presentatie hier

Om deze video te bekijken worden cookies geplaatst van een derde partij.
Cookies accepteren of bekijk video in een nieuw scherm
Voedseltransitie: hoe pakken we het aan?
Laure Heilbron (NewForesight)
Download de presentatie hier