Bijdrage Omge­vings­visie


12 november 2018

Voorzitter, wellicht bent u, net als ik, een liefhebber van het programma ‘Heel Holland bakt’. Daarin maken kandidaten elke week heerlijke taarten en andere lekkernijen. Steevast is er ook een opdracht waarbij de kandidaten slechts een zeer beknopt recept krijgen dat op meerdere manieren kan worden uitgelegd. De uiteindelijke baksels verschillen dan ook zowel qua smaak als qua uiterlijk enorm van elkaar.

De Omgevingsvisie zoals deze nu voorligt, lijkt wel een beetje op de beknopte recepten uit ‘Heel Holland bakt’: want wat betekent nou een frase als “bij alle ontwikkelingen is er in potentie ruimte voor biodiversiteit”? En welke ingrediënten bevat natuurinclusieve landbouw precies? Hoe zullen de veengebieden eruit zien als het recept luidt dat “het landgebruik en de waterpeilen in balans worden gebracht met de draagkracht van het veenweidegebied”? En hoe meet je de hoeveelheid woningen af uit “de woningbouwbehoefte wordt vooral in en aansluitend op de bestaande verstedelijkte gebieden gepland”?

Daarom dienen wij de volgende amendementen in om de Omgevingsvisie, ons recept voor de toekomst, te verhelderen:

- Amendement Biodiversiteit

- Amendement Bodemdaling

- Amendement Woningbouwbehoefte

Bij ‘Heel Holland bakt’ moeten de kandidaten ook presteren onder tijdsdruk en krijgen zij slechts enkele uren om een torenhoge taart te bakken. Die tijdsdruk hebben wij als provincie ook: in 2050 moeten de ambities uit de Omgevingsvisie gerealiseerd zijn. Toch lijkt die tijdsdruk niet heel erg gevoeld te worden en wordt met een aantal ambities niet voldoende haast gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het verbeteren van de luchtkwaliteit: de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om veel strengere normen te hanteren dan wij nu doen, omdat de lucht nog steeds te vies is en duizenden mensen er jaarlijks ziek van worden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om al in 2030 aan de hogere normen van de Wereldgezondheids-organisatie te voldoen. Daarom dienen wij dit amendement in.

Bij ‘Heel Holland bakt’ is er ook een jury bestaande uit meesterbakkers, die het resultaat van alle kandidaten beoordeelt. In ons geval is dat de Commissie MER. Zij hebben de Omgevingsvisie beoordeelt op de te verwachten milieueffecten en concluderen dat die effecten nu niet goed te berekenen zijn, omdat de beleidskeuzes onvoldoende duidelijk zijn. Bovendien miste de commissie alternatieven die nodig zijn om de milieueffecten van verschillende beleidskeuzes te kunnen vergelijken. Om in baktermen te blijven: het recept is onvolledig en er is maar één smaak om uit te kiezen. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Voorzitter, ik sluit graag af met een toetje. De Partij voor de Dieren vindt dat wij het verplicht zijn aan toekomstige generaties om hen een gezonde planeet na te laten. En het beste recept voor een gezonde planeet, is er een waarin ruimte is voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bang voor de wolf?

Lees verder

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer