Amen­dement: Meer ambitie bij verbe­teren lucht­kwa­liteit


12 november 2018

(ingediend bij bijdrage Heel Holland Bakt)

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter behandeling van Omgevingsvisie NH2050;

constaterende dat:

- de Omgevingsvisie NH2050 als ambitie heeft om uiterlijk in 2050 de normen van de WHO te halen voor wat betreft luchtkwaliteit;

- de Gezondheidsraad constateert dat het mogelijk is om deze normen al in 2030 te halen ;

overwegende dat:

- er veel zienswijzen zijn ingediend die vragen om meer ambitie zodat de de WHO-normen al in 2030 kunnen worden behaald in Noord-Holland;

besluiten:

• op pagina 10 en pagina 18 (2x) “2050” te wijzigen in “2030”.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP, CU-SGP

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer