Amen­dement: Meer ambitie bij stimu­leren biodi­ver­siteit


19 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter behandeling van Omgevingsvisie NH2050;

constaterende dat:

- de Omgevingsvisie NH2050 als ambitie heeft om de biodiversiteit te laten toenemen;

- in de tekst verschillende definities van het begrip ‘natuurinclusief’ worden gehanteerd;

- meer biodiversiteit noodzakelijk is voor een toekomstbestendige landbouw;

- er op dit moment nog steeds een afname is van de biodiversiteit in landbouwgebieden;

besluiten:

de tekst behorende bij ontwikkelprincipe 2:

“Bij alle ontwikkelingen is er in potentie ruimte voor biodiversiteit. (…) Natuurinclusief ontwikkelen in het agrarisch gebied kan bestaan uit terugdringing van emissies, nutriëntenmanagement (om uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan), circulaire landbouw, het bieden van ruimte aan natuur (bijvoorbeeld in oevers en randen door ecologisch slootbeheer, natuurvriendelijke oevers en ecologisch randenbeheer) en het stimuleren van vismigratie.”

te wijzigen in:

“Bij alle ontwikkelingen wordt gestreefd naar het vergroten van de biodiversiteit. (…) Natuurinclusief ontwikkelen in het agrarisch gebied bestaat onder meer uit het gebruik van natuurlijke plaagbestrijding, circulaire landbouw, het bieden van ruimte aan natuur (bijvoorbeeld in oevers en randen door ecologisch slootbeheer, natuurvriendelijke oevers en ecologisch randenbeheer) en het stimuleren van vismigratie.”


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, CU, ONH, VVD, PvdA, D66, 50plus

Tegen

CDA, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer