Motie Pas op de Plaats met Exoten­be­strijding


19 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, Haarlem, ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling (PNO);

constaterende dat:

- het beheer en bestrijden van exoten duur is, rust verstoort, dierenleed en maatschappelijke onrust veroorzaakt;

- bestrijding zelden effectief is;

overwegende dat:

- oorspronkelijke populaties tijd nodig hebben om zich in te stellen op de nieuwkomers;

- in een steeds verder globaliserende wereld exoten continu en in hoog tempo hun intrede zullen blijven doen in de natuur;

- exoten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van ecosystemen;

- de oorzaak van aangetaste ecosystemen niet bij exoten ligt;

- natuur niet hersteld kan worden door exoten te bestrijden;

- het ecosysteem weer in balans brengen de veronderstelde problemen door exoten zal ondervangen;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- te erkennen dat exoten een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de natuur;

- geen actie te ondernemen om uitheemse planten en dieren te bestrijden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

GL, ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Lees onze andere moties

Amendement: Meer ambitie bij stimuleren biodiversiteit

Lees verder

Motie splitsing beheer en ontwikkeling in Programma Natuurontwikkeling

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer