Motie tusse­ne­va­luatie FBP Damherten


12 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, Haarlem, ter behandeling van de Begroting 2019;

constaterende dat:

- de Faunabeheereenheid (FBE) verwachtte in 2018 2045 dieren te tellen, maar in werkelijkheid werden er 3726 geteld;

- in het laatste ‘beheerseizoen’ 2110 damherten zijn doodgeschoten, terwijl in het uitvoeringsplan in 2017 niet meer dan 1778 dieren zouden worden geschoten;

overwegende dat:

- er geen aanwijzingen zijn dat de biodiversiteit verbetert door het doden van damherten;

- het onduidelijk is of de Faunabeheereenheid (FBE) zich aan het maximum toegestane afschot heeft gehouden;

van mening dat:

- de evaluatie ook het uiteindelijke doel, herstel van biodiversiteit, zou moeten betreffen;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- na de telling van 1 april 2019 een tussenevaluatie van het FBP damherten te maken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer