Bang voor de wolf?


12 november 2018

Voorzitter,

Wie is er bang, voor de boze wolf? In Noord-Holland is dat dus het CDA. Nog voor het dier nog maar een poot in de provincie heeft gezet, is het CDA al in paniek. Ik herhaal het nog maar eens: Roodkapje is een sprookje.

Maar voorzitter, ik realiseer me, deze coalitie heeft wel vaker moeite met het verschil tussen sprookjes en de werkelijkheid. Dus vandaag draag ik de mooiste sprookjes voor uit het sprookjesboek van de provincie Noord-Holland.

De Ecologische Hoofdstructuur zou ooit in 2018 af zijn, nu moeten we maar hopen op 2027. Met het huidige tempo zal ook dat niet worden gehaald. Deze coalitie beloofde 250 hectare natuur per jaar aan te leggen. Dat is al niet genoeg en het lukte slechts 1 keer. De rest bleken hectares sprookjesbos die alleen op papier bestaan.

Ook het sprookje van de oneindige groei is populair. Als je gelooft in oneindige groei op een eindige planeet ben je gek of econoom. Die twee sluiten elkaar overigens niet uit. Het sprookje van oneindige groei kent meerdere varianten: Ten eerste is er het streven naar economische groei. Ja, dit college wilde de economische motor koste wat het kost harder laten draaien. Maar de motor draait nog op fossiele brandstoffen. Dan is het niet duurzaam om de motor zonder meer vol aan te zetten. Oneindige groei is niet vol te houden op een eindige planeet.

Maar voor deze coalitie was zelfs een stop op de groei van Schiphol teveel gevraagd. Liever gelooft de provincie in het sprookje van de luchtvaartsector dat vliegen ook duurzaam en stil kan zijn. Dat is natuurlijk onzin, minder vliegen is noodzakelijk om de planeet en de omgeving van Schiphol leefbaar te houden. Het is helemaal niet ondenkbaar dat we in de toekomst elektrisch vliegen, maar het staat nu al vast, volgens de TU Delft, dat die innovaties te laat zullen komen. Klimaatverandering is helaas geen sprookje. Dus wil de Partij voor de Dieren niet meer dan 300.000 vluchten op Schiphol in 2030.

Dit college geloofde in het sprookje dat meer asfalt files oplost, zonder dat de natuur erop achteruit zou gaan: de Duinpolderweg, de A8-A9, de afslag A9. Maar op 7 november 2018 maakte het Hof in Luxemburg een einde aan deze sprookjes. De natuurvervuiling is in Nederland onder de dekmantel van de PAS zo ongecontroleerd doorgegaan, dat de minimale Europese doelen niet eens gehaald worden. Wat een zegen dat vroeger de politiek nog wel wetten maakte om de natuur te beschermen en dat we in een rechtsstaat leven waarin roekeloze politiek door maatschappelijke organisaties via de rechter kan worden teruggefloten. En wat goed dat er een stokje gestoken word voor deze onzalige asfaltprojecten en uitbreiding van megastallen.

De Faunabeheereenheid kreeg meerdere vernietigende evaluaties maar mocht gewoon doormodderen maar dan met extra geld. Dat is nog eens hartstochtelijk geloven in het sprookje van de nobele jager. Een roodkapjecomplex in het kwadraat. Er zijn dit jaar bijna 2 keer zoveel herten geteld als de FBE dacht te gaan tellen en er lijken meer herten gedood dan toegestaan. Wordt het niet eens tijd voor een tussenevaluatie?

Het agrarisch natuurbeheer werd met evenveel enthousiasme omarmd na weer een vernietigende evaluatie. Maar het sprookje mocht door: “Het leverde dan wel niets op voor de natuur, maar dat kon toch veranderen? En het is nodig voor de bedrijfsvoering van de boeren.” Tot de volgende evaluatie blijft u geloven in sprookjes.

Bodemdrainage is nog zo’n sprookje. Het is nooit bewezen dat het effectief is, maar het kost wel veel geld. Het is vooral zo’n fijn sprookje om te geloven dat de wereld niet hoeft te veranderen, want er is een technische oplossing. De Partij voor de Dieren gelooft niet in een technofix. Daarom vraag ik het college de toepassing van bodemdrainage af te zweren en te kiezen voor effectieve oplossingen.

En denkt u echt dat de doelen van de Kaderrichtlijn Water, die nu op een hatelijke 0% staan, in 2027 gehaald gaan worden?

Het is een sprookje dat Nederland de wereld moet voeden met intensieve landbouw. Maar dit college wil alle vormen van landbouw de ruimte geven, ook de intensieve landbouw. De enige dieren die daarvan profiteren zijn de ganzen. Verder echt helemaal niemand. Nog steeds stoppen 50 boeren per week, lukt het niet om te stoppen met landbouwgif, kunstmest, het beperken van de natuurvervuiling en wordt veevoer uit alle hoeken van de wereld hierheen gesleept om de veestapel te voeden. De gevolgen zijn natuurvernietiging, zowel hier als gevolg van het mestoverschot en te lage waterstanden, als in het buitenland waar voor onze intensieve veehouderij regenwoud wordt gekapt.

Ook bij ganzen gelooft de provincie in oneindige groei. De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van ganzen. Met oogkleppen op kijkt dit college naar aantallen en probeert die met afschot en vergassen te verminderen. Het heeft helemaal niets geholpen en er is nog niet eens een begin van een besef dat het anders moet. Eigenlijk gaat het altijd mis als met oogkleppen op naar 1 soort wordt gekeken. Telt alleen de grutto, dan moeten vossen dood. Telt alleen een stinzeplant, dan moeten damherten dood, tellen alleen schapen, dan moet de wolf dood. En telt alleen het korte termijn belang van de mens en zijn geld, dan gaat dat ten koste van een leefbare planeet.

Maar het CDA maakt zich vooral zorgen over de wolf want daar gaat het een beetje goed mee. Mogen er van het CDA wel dieren zijn?

We hebben nog maar 15% van de biodiversiteit over in Nederland. Wereldwijd is het minder dramatisch, maar dat is geen troost. De snelheid waarmee planten en dieren uitsterven is vermoedelijk meer dan 1000 keer hoger dan normaal . Eén op de zes diersoorten wordt met uitsterven bedreigt als onvoldoende actie tegen klimaatverandering wordt genomen.

Dus blaas het sprookje uit van bouwen in het groen! We kunnen simpelweg niet nog meer groene ruimte missen. Het is overigens wel bijzonder dat juist het CDA en de VVD het boerenland willen volbouwen met woningen. Ook bij de VVD is dat raar, die partij zegt liberaal te zijn en vooral de keuzes aan de mensen zelf te willen laten. Maar als iets duidelijk is, dan is het dat mensen in de stad willen wonen. Dáár zijn de huizenprijzen door het dak heen. Gek dat een liberale partij dan voor de mensen wil gaan beslissen dat ze niet in de stad mogen wonen, alleen omdat de VVD om onduidelijke redenen gelooft dat daar niet meer gebouwd kan worden. Terwijl het college een keer iets goeds doet door te vechten voor binnenstedelijk bouwen, wordt dat ondermijnd door CDA en VVD. Tegen de zin van mensen in, en ten koste van boerenland, de groene ruimte en het klimaat.

Om de economie netjes in de donut te krijgen, zodat er genoeg is voor ieders behoeften en de grenzen van de planeet worden gerespecteerd, is er meer nodig dan hier en daar iets goeds te doen, wat het college ook zeker gedaan heeft. Het is absoluut noodzakelijk om te stoppen met ronduit slechte beleidskeuzes: stoppen met de intensieve veehouderij, stoppen met meer asfalt, stoppen met de fossiele industrie.

Voorzitter, in de 12 bijdragen aan de algemene beschouwingen waar ik aan heb gewerkt is het woord dierenwelzijn niet één keer gevallen. Dat is geen toeval, al had u het wellicht wel van de Partij voor de Dieren verwacht. Maar het welzijn van dieren is gewoon welzijn. Dieren hebben een eigen perspectief op de wereld, niet gezamenlijk, maar elk individueel dier. Het zijn individuen met elk hun eigen belang. Iedere gans die door het beleid van dit college is vergast of afgeschoten, elk damhert dat niet mocht leven omdat ze planten eten, al die ontelbare dieren die anoniem geslacht werden op het altaar van de economie. Het belang van dieren telt altijd mee, ook als het geld kost. Dat is geen welzijnswerk, dat is rechtvaardigheid.

Juist daarom heb ik de afgelopen 12 jaar gevochten tegen de komst van iedere nieuwe megastal naar onze provincie. Juist daarom, ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Geen vergunning voor biomassacentrales

Lees verder

Bijdrage Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer