Bijdrage Geen vergunning voor biomas­sa­cen­trales


9 oktober 2018

Voorzitter,

Nuon heeft een vergunning aangevraagd voor een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Dit druist in tegen de doelstelling van Noord-Holland om CO2 neutraal te worden.

De bouw van een biomassacentrale is omstreden. Dit soort grote houtkachels levert niet alleen een hoop fijnstof. Maar belangrijker nog; staan haaks op de provinciale CO2 doelstellingen.

De biomassa moet namelijk van ver, over de hele wereld, aangevoerd worden. In een Milieu Effect Rapportage van augustus 2009 was dit al bekend. Er werd toen gesproken over een 8Mw centrale, maar er zou onvoldoende biobrandstof zijn in de regio.

Nu heeft Nuon een aanvraag gedaan voor centrale met een omvang van 120Mw. Deze centrale blijft het hele jaar rond hout branden. De hoeveelheid biomassa die daar voor nodig is, is gigantisch. Een snelle rekensom leert ons dat binnen 5 maanden de bomen uit het Amsterdamsebos op zouden zijn. Er – is – geen - mogelijkheid om de benodigde hoeveelheden biomassa op een duurzame wijze te verkrijgen.

In 2011 heeft Greenpeace al melding gemaakt dat dit soort biomassa de oerbossen vernietigen in Canada.

PBL spreek in de analyse van het klimaatakkoord ook over de schaarste van duurzame biomassa en dat deze vorm maar zeer beperkt ingezet kan worden. Bomen groeien gewoon niet zo snel, als dat ze branden.

Voorzitter, Ik noem een viertal punten die we weten:

1. Keuzes die we nu maken, daar zullen we 10-20 jaar mee vooruit moeten. Nuon erkent dit ook en schuift bewust duurzaamheid door tot na 2030.

2. Duurzame biomassa is alleen mogelijk, als ook de productie wordt meegenomen. Nuon geeft aan dat het hout op de wereldmarkt gekocht zal worden. Het is dus maar één kant van de mediale. De niet duurzame kant.

3. Zijn we op dit moment bezig met de uitwerking van het klimaatakkoord. Biomassa wordt hier veelvuldig in genoemd. Het nu al vergunnen zal zorgen dat we harder moeten lopen op andere plekken om deze CO2 te compenseren. Meer windmolens, meer zonnepanelen en meer geothermie.

4. En als laatste: Er zijn alternatieven. Nuon erkent dat ook, maar schuift die op de lange baan.

De actualiteit zit dus in de vergunning voorzitter. Maar ook dat er nu al een bouwer gezocht wordt voor deze centrale. Nuon trekt duidelijk een sprint om een loopje te nemen met de co2 reductie en duurzaamheid. Onze inzet moet zijn Echt duurzaam en goed gebruik van grondstoffen.

Ik hoop op een positief antwoord van het college om de vergunning niet te verlenen. Om wat sturing te geven daarom de volgende motie.

Dank u wel.