Bijdrage VVGB Markeer­dijken


8 oktober 2018

Dijken zijn er om ons te beschermen tegen de kracht van het water. En als een dijk niet meer veilig is dan moeten we de dijk versterken. Zeker nu door klimaatverandering het weer extremer wordt en de risico’s op een overstromingen met grote gevolgen toenemen. De Markermeerdijk voldoet al sinds 2006 niet meer aan de veiligheidsnormen en dus wordt het hoog tijd dat de dijk versterkt wordt.

De Dijk is echter ook een bijzonder monument en ingrijpende wijzigingen aan de dijk hebben een grote impact op de natuur en de leefomgeving van de mensen die rond de dijk wonen. Daarom is het voor de Partij voor de Dieren van belang dat er voor elk stuk dijk waar nu zeer ingrijpende wijzigingen worden voorgesteld, serieus gekeken is naar alternatieven. En daar knelt volgens veel bewoners de schoen. Zij stellen dat er op sommige stukken, zoals bij Scharwoude en Opperwoud, alternatieven niet serieus genoeg zijn overwogen. Bovendien wordt de onafhankelijkheid van de commissie die dit vraagstuk diende te beoordelen in twijfel getrokken. En daar komt nog bij dat het rapport van deze commissie nog niet eens af is.

Voorzitter, er moet natuurlijk een punt komen waarop er een knoop moet worden doorgehakt en men tot uitvoering overgaat om de dijk weer veilig te maken. De vraag is of dat moment nu al is aangebroken, of dat er nog ruimte voor verbetering is. De Partij voor de Dieren meent dat die ruimt er nog is en dat er nog een laatste poging gedaan moet worden om met bewoners op zoek te gaan naar alternatieven. Daartoe dient GL vandaag een motie in die wij mede hebben ondertekend. Want op dit moment zijn onze bedenkingen nog te groot om de voorgestelde verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Interessant voor jou

Bijdrage Zomernota

Lees verder

Bijdrage Geen vergunning voor biomassacentrales

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer