Bijdrage Zomernota


8 oktober 2018

Voorzitter,

Deze zomernota bestaat niet alleen uit noodzakelijke wijzigingen die voortvloeien uit een update van de verschillende programma’s. Het bevat vooral een nieuw budget voor de Duinpolderweg, waardoor dit project in de volgende fase komt. Maar de zomernota bevat ook een miljoen voor een zinloos landschapsplan van Gedeputeerde Staten voor de A8-A9. Deze budget aanvragen moet niet te licht worden opgevat. Het is voor Provinciale Staten het moment om toestemming te geven of niet.

De Partij voor de Dieren is ontevreden over het project bereikbaarheid Duin en Bollenstreek. Het gebied kent een groot aantal problemen: Ik noem in het bijzonder de vervuiling van de Natuur door stikstof depositie. Hoe het huidige Voorkeurs Alternatief ook uitgewerkt worden, dit zal de situatie alleen maar erger maken. Daarnaast ontbreekt de integraliteit.

Openbaar Vervoer en bereikbaarheid fiets in het gebied is onder de maat en wordt niet meegenomen in de planuitwerking waar nu geld voor gevraagd wordt. De aanvraag van het krediet is dan ook prematuur.

Wat betreft het landschapsplan van de A8-A9 is vandaag al gemeld dat deze zinloos is. In de zomernota wordt het geld er wel voor vrijgemaakt.

En daarom het volgende Amendement die beide punten in één keer corrigeert.

Interessant voor jou

Bijdrage Profielschets Commissaris van de Koning

Lees verder

Bijdrage VVGB Markeerdijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer