Bijdrage Profiel­schets Commis­saris van de Koning


Bram van Liere, 12-9-2018

12 september 2018

Voorzitter, Statenleden, Minister, Gedeputeerden, mensen op de tribune of thuis, potentiele kandidaten,

De Partij voor de Dieren vindt dat Provinciale Staten rechtstreeks de commissaris zou moeten kiezen. Dat is helaas nog niet de wettelijke procedure. Provinciale Staten stelt de profielschets vast, de vertrouwenscommissie spreekt kandidaten na een voorselectie van de Minister en draagt aan Provinciale Staten kandidaten voor. Provinciale Staten kiest dan uit die kandidaten de beste kandidaat en stelt de Minister daarvan in kennis.

In de profielschets zijn de voorkeuren van de mensen in Noord-Holland opgenomen. Liever eerlijk en duidelijk, dan diplomatiek en bedachtzaam. Iemand die open staat voor verandering. Het is terecht dat de inwoners die voorkeur hebben, want grote veranderingen zijn de komende jaren een gegeven. We hebben nog maar 15% van de biodiversiteit over. Dat moet beter, planten en dieren moeten meer ruimte krijgen. Klimaatverandering en zeespiegelstijging zijn grote uitdagingen en die staan terecht prominent in de profielschets. Staan voor de bescherming van natuur, voor een gezonde leefomgeving en voor duurzame oplossingen. Dat is onze nieuwe commissaris. We zijn benieuwd wie het gaat worden.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Lightrail

Lees verder

Bijdrage Zomernota

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer