Partij voor de Dieren wil hervorming fauna­beleid


6 oktober 2016

Het bestuur van de Faunabeheereenheid moet worden hervormd. Maatschappelijke organisaties, zoals de dierenbescherming, jachthouders en terreinbeheerders moeten elk met een gelijk aantal zetels in het bestuur worden vertegenwoordigd. Dit zorgt voor een evenwichtiger en diervriendelijker faunabeleid. Hiervoor werd maandag gepleit door fractievoorzitter Bram van Liere tijdens de behandeling van de verordeningen Wet natuurbescherming in Provinciale Staten.

De Partij voor de Dieren deed daarnaast aan aantal andere voorstellen: er moet een natuurvisie met ambitie komen, de intrinsieke waarde van elk individueel dier wordt in het faunabeheerplan opgenomen, aan de jacht op de vrij bejaagbare soorten (houtduif, konijn, fazant, haas en eend) moeten voorwaarden worden gesteld, in rustgebieden voor ganzen mag ook niet op andere dieren worden geschoten en het faunabeleid moet aantoonbaar effectief zijn. Dit laatste amendement werd met meerderheid van stemmen aangenomen. Bij een vrijstelling gold dit vereiste al, bij een ontheffing nog niet. Deze omissie is door het amendement hersteld.

Statenlid Bram van Liere: “Het doel van de Wet natuurbescherming is het beschermen van de natuur. Met deze verordeningen wordt niet de natuur, maar de landbouw beschermd: tegen natuur en tegen dieren. De omgekeerde wereld. Wij willen het faunabeleid hervormen door het evenwichtiger, efficiënter en diervriendelijker te maken. Provinciale Staten heeft ervoor gekozen het wanbeleid van de faunabeheereenheid klakkeloos voort te zetten en de subsidiekraan voor de landbouw wagenwijd open te draaien.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief