Hengelen en garna­len­ver­gun­ningen


6 oktober 2016

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 3 oktober stond de Visie Waterrecreatie op de agenda. De Partij voor de Dieren heeft daarbij betoogd dat hengelen zeer dieronvriendelijk is, en niet door de provincie gestimuleerd zou moeten worden. De Gedeputeerde vond het lijden van vissen vooral een “kwestie van geloof”, en wil de wetenschappelijke conclusie, dat vissen wel degelijk pijn ervaren wanneer zij aan de haak geslagen en op het droge gevist worden, niet onderschrijven. Ook de motie, waarin de partij Provinciale Staten opriep hobby’s die dierenleed veroorzaken af te keuren, haalde het niet. Bijna alle partijen vinden dus dat het voor de lol pijn doen van dieren gewoon moet kunnen, terwijl een meerderheid van de bevolking dit afkeurt.

Tijdens de bespreking van het nieuwe Investeringskader voor het Waddengebied betoogde de partij dat elke vorm van visserij in de Waddenzee op dit moment schadelijk is, omdat het ecologisch evenwicht ernstig is verstoord. Wij vroegen daarom om meer geld voor het project VisWad, dat beoogt om garnalenvergunningen op te kopen zodat er minder gevist wordt op garnalen in de Waddenzee. Het college was dit met ons eens, en heeft zich bereid verklaard zich hiervoor in te zetten.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief