Bijdrage Inves­te­rings­kader Wadden­fonds


3 oktober 2016

Het Waddenfonds is in 2006 opgericht ter compensatie voor de enorme schade aan de natuur die was ontstaan door gaswinning in de Waddenzee. En hoewel helaas al 50% van dit geld voor natuurherstel wordt afgesnoept voor economische doeleinden, kent het Waddenfonds, alsook dit investeringskader, nog steeds het uitgangspunt dat de ecologie niet mag lijden onder de economische activiteiten. Het is dan ook jammer, voorzitter, dat wij lezen dat het bestuur van het Waddenfonds de visserij in de Waddenzee wil stimuleren. En daar knelt de schoen, want uit tienjarig onderzoek van Hoogleraar Han Olff is recentelijk gebleken dat het ecosysteem in de Waddenzee dermate ernstig verstoord is, dat elke vorm van visserij op dit moment schadelijk is. Visserij in de Waddenzee is dus in strijd met de ecologische doelstellingen van het Waddenfonds en zou om die reden niet in aanmerking moeten komen voor subsidies van het Waddenfonds, dat primair tot taak heeft om de ecologie te herstellen.

Wel steunen wij de plannen om vergunningen van garnalenvissers op te kopen. Het project VisWad beoogt 20 tot 30% van de garnalenvergunningen weg te nemen, wat een goed begin is van een ecologisch herstel in de Waddenzee. Een eerlijke compensatie voor de vissers die hun vergunningen afgeven is alleszins redelijk, maar wordt in gevaar gebracht door het beperkte budget dat beschikbaar is gesteld. Zowel de Vissersbond als de Coalitie Wadden Natuurlijk waarschuwt dat de doelstelling met slechts 10 miljoen euro niet gehaald gaat worden. En daarom dienen wij de volgende motie in.

Linda Vermaas
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer