Bijdrage Water­re­creatie


3 oktober 2016

Bootje varen en hengelen, daar liggen de prioriteiten van dit college op het gebied van water. En dat terwijl er zoveel belangrijker zaken spelen, zoals de nog immer erbarmelijke oppervlaktewater-kwaliteit door mest en landbouwgif, een groeiend overstromingsgevaar door klimaatverandering en natuurlijk de bijna leeggeviste zeeën. Maar dit college investeert liever in bootje varen en hengelen. De Partij voor de Dieren vindt dat een provincie de kwaliteit van onze leefomgeving en het welzijn van alle levende wezens in onze provincie als eerste prioriteit zou moeten hebben, en alleen die hobby’s zou moeten stimuleren die daaraan ook een bijdrage leveren.

Hengelen, het voor de leuk doorboren van een vissenbek met een haak, behoort duidelijk niet tot die categorie. En, voor diegenen die menen dat vissen geen pijn voelen als hun bek wordt doorboord of dat zij geen stress ervaren wanneer zij op het droge naar lucht happen, parafraseer ik graag de resultaten van enkele wetenschappelijke onderzoeken. Zo bleek al in 1988, uit onderzoek van Verheijen en Buwalda, dat uit de heftige reacties van karpers op het aan de haak geslagen worden of na elektrische schokken geconcludeerd kan worden dat karpers bepaalde prikkels als zeer onaangenaam ervaren. Uit een ander onderzoek, van onder andere Sneddon en Braithwaite uit 2003 bleek tevens dat vissen over pijnreceptoren beschikken die dezelfde reactie op pijn teweeg brengen als bij mensen. Bovendien stelde dit onderzoek vast dat dit niet om een reflexmatige gedragsverandering ging, maar een langdurig onbehagen, dat tevens met behulp van morfine weer verdween. Er zijn wetenschappers die menen dat dit niet impliceert dat vissen ook daadwerkelijk pijn voelen, omdat zij een zelfbewustzijn zouden missen. Uit een onderzoek van Ari en D’Agostino blijkt echter dat mantaroggen slaagden voor de zogenaamde spiegeltest en dus wel degelijk een zekere mate van zelfbewustzijn hebben. Kortom, de wetenschappelijke consensus is dat vissen pijn voelen. En dat leidt tot de onontkoombare vraag of wij als provinciaal bestuur hobby’s die dierenleed veroorzaken afkeurenswaardig achten. Daartoe dienen wij de volgende motie in. Dank u wel.

Linda Vermaas
Partij voor de Dieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer