Partij voor de Dieren draagt ideeën aan voor beter water­beleid in de provincie


met Inspi­ra­tie­sym­posium “Water doet leven!”

19 januari 2022

Partij voor de Dieren Noord-Holland organiseerde in januari samen met GroenLinks en D66 het Inspiratiesymposium “Water doet leven!”. Hiermee wilde de fractie andere partijen inspireren om zich volop in te zetten om de waterkwaliteit in Noord-Holland te verbeteren. Tot nu toe voldoet geen van de wateren in de provincie nog aan de Europese waterdoelen (Kaderrichtlijn Water - KRW), terwijl we daarvoor ruim 20 jaar de tijd hebben gehad en in 2027 de laatste deadline is. Werk aan de winkel dus. Het hele symposium is terug te kijken op het YouTube kanaal van Partij voor de Dieren Noord-Holland.

Het programma van het symposium is onderaan deze pagina te vinden.

Zie hier voor een verslag van het Symposium. In dit verslag zijn ook de lezingen van alle sprekers te vinden.

Beter waterbeleid is hard nodig. De Europese regels zijn er niet voor niets. Het gaat ook om vragen als: hoe zorgen we ervoor dat onze wateren gezond en schoon worden, is er (altijd) genoeg water, hoe kunnen we het water beter verdelen, wat is het effect op planten en dieren (natuur), etc.

Statenlid Ines Kostić: “De provincie verschuilt zich achter het Rijk en de waterschappen waar het gaat om het nemen van maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens de provincie zijn eerst díe partijen aan zet. Maar dat is een kwalijke houding. Zo blijven de overheden maar naar elkaar wijzen. Juist de provincie kan veel betekenen. Denk bijvoorbeeld aan de landbouwtransitie, waardoor er minder stikstof/fosfor en landbouwgif in het water terechtkomen. Dit zijn grote probleemstoffen. Ook kan de provincie als vergunningverlener van zware bedrijven lozingen van schadelijke stoffen verminderen.”

Nederland heeft al twee keer eerder aan Brussel uitstel gevraagd op het halen van de KRW-doelen, maar verder uitstel zit er nauwelijks meer in. De Partij voor de Dieren waarschuwt dat het niet halen van de waterdoelen eenzelfde impact kan gaan krijgen als de stikstofcrisis nu.

Dr. Lisette de Senerpont Domis

Statenlid Kostić: “Het waterbeleid van Provincie Noord-Holland moet veel ambitieuzer. Het symposium heeft daar mooie ideeën voor aangedragen. Het is zaak om de waterkwaliteitsdoelen gewoon te gaan halen. Bronaanpak is nodig. Vooral een systeemverandering in de landbouw. Laat dat nu ook een ambitie zijn van de provincie: “100% natuurinclusieve landbouw in 2030”. Maar tot nu toe zien wij daar in de praktijk nauwelijks iets van. De bestuurder die verantwoordelijk is voor het waterdossier, Cees Loggen (VVD), rommelt maar wat aan en stort ons zo mogelijk in nóg een crisis.”

Dagvoorzitter mr. dr. Daphina Misiedjan

Suggesties van sprekers voor de provincie waren onder andere:

  • Verruim in bepaalde gebieden spuitvrije zones, zodat er minder gif en meststoffen in het water komen.
  • Koppel de maatregelen voor de KRW aan maatregelen die de stikstofcrisis moeten bestrijden.
  • Versterk de natuur, want een sterke natuur is een voorwaarde voor schoon drinkwater.
  • Creëer overgangszones tussen natuur en landbouw, met hogere waterpeilen en opties van voorzuivering van water.
  • Maak mensen bewust van hun ware watergebruik. Slechts 1% van ons echte watergebruik is het water dat we gebruiken voor wassen, koken, douchen, etc. De rest van ons waterverbruik gaat naar productie van voedsel en andere producten, waarbij voor dierlijke producten relatief veel water nodig is.
  • Stimuleer het vervangen van dierlijke producten door plantaardige. Veganistisch voedsel is al gauw 40% minder waterintensief dan een dieet met dierlijke producten.
  • Besteed aandacht aan ‘vraagmanagement van water’. Water is een schaars goed en dat vraagt om keuzes. Waar gaat het beschikbare water uiteindelijk heen?
  • Faciliteer een groot voedselbos, van circa 100 hectare. Voedselbossen houden water vast en verbeteren de kwaliteit van water en bodem. Daardoor zijn ze een geschikt alternatief voor traditionele vormen van landbouw, waaronder biologische landbouw, in de buurt van kwetsbare natuurgebieden.
  • Geef biocyclische vegan landbouw de ruimte. Deze werkt zonder mest en landbouwgif en is gebaseerd op biologische landbouw en veganisme.

Er is geen excuus meer. En geen tijd te verliezen. We moeten nu aan de slag. Al deze suggesties liggen binnen de bevoegdheid van de provincie. Ze zijn haalbaar, effectief, en broodnodig. Schoon water is van levensbelang. Water doet leven!

Dr. ir. Rick Hogeboom

Gerelateerd nieuws

Zesenzestig provinciale fracties willen groene besteding Europese landbouwgelden

“Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij...

Lees verder

Provincie gaat verbod op vislood onderzoeken na oproep Partij voor de Dieren

Gedeputeerde Loggen deed in de PS-vergadering van 31 januari '22 de toezegging om te gaan onderzoeken of het gebruik van lood...

Lees verder