Provincie gaat verbod op vislood onder­zoeken na oproep Partij voor de Dieren


31 januari 2022

Gedeputeerde Loggen deed in de PS-vergadering van 31 januari '22 de toezegging om te gaan onderzoeken of het gebruik van lood bij hengelen / vissen verboden kan worden voor wateren waar de provincie visrechten verhuurt. De Partij voor de Dieren had hierom gevraagd. Door het hengelen komt er jaarlijks meer van de giftige stof lood in het water dan Tata Steel in diezelfde periode uitstoot.

Statenlid Ines Kostić van de Partij voor de Dieren: “Dit probleem is zeker sinds de jaren 80 bekend. De hengelsector heeft decennia gehad om het tij te keren, maar ze halen de afgesproken doelen niet. Het is nu tijd om een streep te trekken. De provincie kan allerlei voorwaarden opnemen bij het verhuren van haar eigen visrechten. En dat doet ze ook. Alleen zit een verbod op lood daar nog niet in. Meerdere andere overheidslagen willen al dit verbod opnemen. Er komen jaarlijks tonnen, vrachtwagens vol. vislood in het water terecht. Als we als volksvertegenwoordigers niet eens vislood als volstrekt onnodige bron van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bereid zijn te verbieden, hoe geloofwaardig zijn we dan in onze ambities om burgers en milieu te beschermen tegen uitstoot van ZZS door grote bedrijven zoals Tata, waar veel grotere belangen mee gemoeid zijn?“

Verplichting om water te beschermen

In de provincie werd het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 besproken. Hierin zouden maatregelen moeten staan waarmee de provincie zich maximaal gaat inzetten om in 2027 te voldoen aan de Europese verplichtingen voor bescherming van ons water (Kaderrichtlijn Water). Nog geen van de wateren in Noord-Holland voldoet aan die Europese verplichtingen, terwijl daar circa 20 jaar de tijd voor was. Met nog vijf jaar te gaan voor de deadline (die al twee keer was verlengd), ligt dus nog een flinke opgave. Als de overheden onvoldoende doen kan dat tot een nieuwe crisis leiden die volgens de partij en enkele experts net zoals de stikstofcrisis het land op slot kan zetten.

De Partij voor de Dieren deed in het debat concrete voorstellen om eindelijk echt aan de slag te gaan voor een goede waterkwaliteit een crisis af te wenden.

Het eerste voorstel om provinciale mogelijkheden te verkennen om meer te doen om bijvoorbeeld de vervuiling van bollenteelt en mest van de veehouderij aan banden te leggen . Dit aangezien landbouw met stikstof, fosfor en landbouwgif een van de belangrijkste bronnen is van waterproblemen.

Een ander voorstel is om nieuwe projecten scherper te toetsen op effecten op de waterkwaliteit, en projecten niet toe te staan wanneer deze het halen van de KRW-doelen in gevaar brengt.

Ook kwam de Partij voor de Dieren met een voorstel om werk te maken van Voedselbossen in de provincie. Meerdere provincies zijn hier al actief mee aan de slag, maar Noord-Holland blijft achter. Voedselbossen dragen bij aan oplossingen voor de stikstofcrisis, vangen CO2 op, bieden boeren toekomstalternatieven, bieden mogelijkheden voor educatie. Én ze dragen bij aan oplossingen voor waterproblemen.

Aandacht vroeg de partij voor bewustwording van de ‘watervoetafdruk’. Aangezien voldoen aan een oneindige groei van de watervraag niet gaat, moeten er keuzes gemaakt worden.

Statenlid Kostić: ”Circa 99% van ons waterverbruik is namelijk onzichtbaar. Het zichtbare deel is dat wat we thuis uit de kraan verbruiken. Maar dat is slechts 1% van ons verbruik. 99% gaat over water dat we nodig hebben voor bepaalde diensten en producten zoals kleding en voedsel. En daarvoor halen we het water vooral elders, wat enorme ecologische en sociale problemen met zich meebrengt.”

De Partij voor de Dieren vroeg de provincie in gesprek te gaan met wetenschappers van Universiteit Twente en Water Footprint Network, die wereldleiders zijn als het gaat om kennis op dit gebied.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren draagt ideeën aan voor beter waterbeleid in de provincie

Partij voor de Dieren Noord-Holland organiseerde in januari samen met GroenLinks en D66 het Inspiratiesymposium “Water doet l...

Lees verder

PS-vergadering 31 januari 2022: Aanpak stikstof, waterkwaliteit, datacenters en Verbinding A8-A9

Onderstaand een korte weergaven van interessante punten in de vergadering van Provinciale Staten op 31 januari 2022. Stikst...

Lees verder