Maak het sikahert niet de zondebok voor menselijk falen


31 juli 2023

De Partij voor de Dieren is het oneens met het laconieke besluit van de provincie om alle sikaherten in de duinen van Noord-Holland te laten afschieten. In 2018 ontsnapten vijf herten uit een particuliere tuin. De partij stelt vragen over het afschieten van sikaherten aan de provincie en wil dat de provincie serieus kijkt naar alternatieve, niet-dodelijke oplossingen. Statenlid Ilona Haas: “Mensen hebben een fout gemaakt, maar de provincie laat weer dieren hiervoor boeten. Dit is onrechtvaardig. In 2023 hoor je eventuele knelpunten niet op te lossen met kogels, maar met creativiteit en innovatie.”

De Partij voor de Dieren vraagt de provincie om de opdracht aan de Faunabeheereenheid voor het doden in te trekken, in ieder geval totdat er samen met dierenwelzijnsorganisaties is gekeken naar alle mogelijke niet-dodelijke oplossingen. Zoals het nu gaat wordt tot het oneindige op sikaherten in de duinen geschoten, want ze laten zich niet makkelijk schieten.

Ook wil de Partij voor de Dieren van het provinciebestuur weten op welke actuele wetenschappelijke en juridische bronnen de provincie haar besluit om de dieren te doden baseert. De sikahert staat niet op de leidende Europese Unielijst van invasieve exoten. De partij wijst erop dat provinciaal beleid is om het doden van dieren pas als laatste middel in te zetten, als echt alle andere mogelijkheden zijn onderzocht en geprobeerd. Ook de wet stuurt op het eerst kijken naar alternatieven. De provincie laat echter nergens zien of en welke niet-dodelijke alternatieven onderzocht en uitgeprobeerd zijn.

Stikstof echte bedreiging voor de natuur

Ilona Haas: “Het belangrijkste knelpunt om de natuurdoelen in de duinen te realiseren, is de hoge stikstofneerslag. De belangrijkste bronnen van stikstofneerslag zijn o.a. dierlijke mest uit de veehouderij, emissie van industrie en verkeer en vervoer. Daarnaast wordt de duinnatuur bedreigd door gifgebruik van met name de reguliere bollenteelt. De provincie moet déze bronnen aanpakken om de natuur in de duinen te beschermen. In plaats om die bronnen versneld aan te pakken, besteedt deze provincie (GL, BBB, VVD en PvdA) liever tijd aan het doden van weerloze dieren. De belofte was om meer in te zetten op het zoeken naar niet-dodelijke oplossingen en daarover vaker met dierenwelzijnsorganisaties om tafel te gaan. De provincie laat echter hier weer de oude reflex zien. Een slecht onderbouwd besluit, waaruit geen enkele vorm van innovatie en creativiteit blijkt. Dat kan beter.”

De partij wil ook weten waarom in 2018, toen de dieren uit een particuliere tuin waren ontsnapt, niet meteen maatregelen zijn getroffen. De dieren hadden gevangen kunnen worden en teruggeplaatst. Ook twee jaar later nog was er een goede mogelijkheid om zonder geweld te zorgen dat het aantal sikaherten niet zou toenemen. PWN schatte in 2020 dat het ging om twee bokken en minstens vier hindes. Was het echt niet mogelijk in 2020 om de twee bokken op te sporen en voortplanting op een niet-dodelijke manier te voorkomen, vraagt de partij zich af. Want: zonder bokken geen jonge herten.

Dierenleed verborgen

Daarnaast stelt de Partij voor de Dieren vragen over de toepassing van de zorgplicht in de vorm van het vermijden van onnodig dierenleed. De provincie geeft een ruime toestemming voor het schieten op dieren in de nacht, met verschillende ondersteunende instrumenten. Dit geeft een verhoogde kans op onnodig extra dierenleed en de provincie onderbouwt nergens waarom dat nodig is en hoe onnodig dierenleed in lijn met de zorgplicht wordt vermeden. Ook wijst de partij erop dat toezicht en handhaving op het schieten in het algemeen al moeilijk is, maar al helemaal in de nacht. De provincie lijkt er alles aan te doen om het leed van sikaherten te verbergen voor Noord-Hollanders.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Statenlid Jaap Hollebeek benoemd tot vicevoorzitter van Provinciale Staten

Statenlid Jaap Hollebeek is maandag 17 juli ’23 in de vergadering van Provinciale Staten benoemd tot vicevoorzitter van Provi...

Lees verder

Overwinning voor mens en dier! Geen nieuwe geitenhouderij

Een nieuwe geitenhouderij met 1.800 geiten en 200 lammeren in Enkhuizen kan niet doorgaan. De Raad van State besliste dat het...

Lees verder