Drie keer succes!


16 november 2017

Bij het debat over de provinciale Omgevingsvisie 2050 in de provincie Noord-Holland, zijn drie moties van de Partij voor de Dieren - Stop Bodemdaling, Groei Schiphol van de Baan, en Omgevingswaarden - aangenomen. Bij de Omgevingsvisie wordt verder gekeken dan kortetermijnbelangen en richten de partijen zich op de toekomst van de provincie Noord-Holland.In totaal diende de Partij voor de Dieren (PvdD) negen moties in, bedoeld om de provincie de komende dertig jaar zo leefbaar, duurzaam en eerlijk mogelijk te maken. Op maandag 13 november 2017 stemden de Provinciale Staten over de moties en werden drie aangenomen.

Bodemdaling

Wil Nederland zijn klimaatdoelen halen, dan moet bodemdaling in veenweidegebieden niet slechts vertraagd, maar gestopt en waar mogelijk omgekeerd worden.

Deze ambitie komt in de provinciale Omgevingsvisie 2050 te staan nadat een motie van onder meer PvdD en D66 met ruime meerderheid door Provinciale Staten werd overgenomen.

En dat is grote winst, want hoewel CO2-uitstoot door veenafbraak in Nederland nu al gelijk is aan die van een kolencentrale, durfde de provincie slechts de ambitie uit te spreken dat ze bodemdaling wilde beperken.

Schiphol

Noord-Hollanders hebben in een publieksonderzoek aangegeven het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden, belangrijker nog dan economische doelen zoals meer vluchten op Schiphol. In hetzelfde onderzoek, nota bene uitgevoerd door de Provincie zelf, gaven de ondervraagden aan geen groei van Schiphol te willen.

Sommige dingen zijn nou eenmaal belangrijker dan groei, en met deze motie roepen wij de Provincie op om in de provinciale Omgevingsvisie 2050 de wens van de inwoners van Noord-Holland over Schiphol te respecteren.

Omgevingswaarden

De Provincie gaat de kwaliteit van lucht, water, bodem en geluid beter beschermen. Door onze motie worden die omgevingswaarden in de provinciale Omgevingsvisie 2050 opgenomen, en daarbij dienen de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor luchtkwaliteit en geluid, en de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor waterkwaliteit, als uitgangspunt. Uiterlijk per 2050 moeten de normen gerealiseerd zijn.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief