Provincie Noord-Holland zet in op groei Schiphol, ondanks gevaren


18 december 2017

De Provincie Noord-Holland blijft de komende decennia stug inzetten op groei van Schiphol, tegen de wens van de inwoners van de Provincie en ondanks dat groei van vliegverkeer vanwege klimaatverandering hoogst onverantwoord is, zoals ook de rechter in Wenen vorige week oordeelde over het vliegveld aldaar.

De Provincie nam de groeiwens op in de Koers Noord-Holland 2050, dat de basis vormt voor de Omgevingsvisie. In een publieksonderzoek georganiseerd door de Provincie gaven Noord-Hollanders juist aan het ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ van zeer groot belang te vinden en dat te verkiezen boven economische doelen, zoals meer vluchten op Schiphol.

De Partij voor de Dieren Noord-Holland diende in november al een motie in waarin ze Gedeputeerde Staten opriep om de wens van de inwoners van Noord- Holland te respecteren. Die oproep vond vandaag geen gehoor bij VVD, CDA, D66 of PvdA.

Gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijke voor Schiphol namens de Provincie, zei eerder nog een Milieu Effect Rapportage af te willen wachten alvorens te besluiten of verdere groei van de luchthaven wel verantwoord was. Nu committeert de Provincie zich
toch al aan groei van Schiphol, terwijl de Milieu Effect Rapportage nog moet uitwijzen
of dat überhaupt wel mogelijk is.

Schiphol stoot nu al te veel ultrafijnstof uit en veroorzaakt enorme geluidshinder. Schiphol mag dus echt niet verder groeien. Onderzoeksinstituut TNO constateerde vorig jaar in een onderzoek dat het vliegverkeer op Schiphol 'een aanzienlijke bron' van ultrafijnstof is dat na langjarige blootstelling 'waarschijnlijk nadelige effecten' heeft op de gezondheid van omwonenden.

Als de huidige groei van de wereldwijde luchtvaart doorzet, zal de luchtvaart in 2080 alleen meer uitstoten dan de rest in de wereld, zei Paul Peeters, recentelijk gepromoveerd op een studie naar de CO2-uitstoot van de reisindustrie.

De Partij voor de Dieren zal zich blijven inzetten om groei van Schiphol te stoppen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief