Nota Infra­struc­turele Kapi­taal­goe­deren: minder zwerfaval langs vaarwegen, oevers en overige wegen


16 november 2020

Voorzitter,

Ik wil iedereen even mee terug nemen naar december 2018: een aangenomen initiatiefvoorstel van PvdD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie/SGP over zwerfafval. Naast de ambitie om in de toekomst een afvalloze provincie te worden is er toen gesteld dat het verhogen van de beeldkwaliteitsniveaus voor zwerfvuil pas bij een nieuwe versie van de NIKG aan de orde kon zijn. Dit is dus het moment! En nu lees ik in de nota:

De kwaliteitsniveaus voor zwerfvuil zijn gelijk aan die van het kwaliteitsniveau van het object waar de berm zich naast bevindt.

En dat vind ik vreemd. Niet vreemd dat er überhaupt verschil in beeldkwaliteitsniveaus is, maar wel voor wat betreft zwerfvuil. Een ietwat scheefliggende stoeptegel of een scheurtje in het asfalt kan misschien als een lokaal geïsoleerd incident worden beschouwd, maar zwerfafval houdt zich niet aan een locatie. Anders zou het immers geen zwerfafval heten. En uiteindelijk komt zwerfafval terecht in het oppervlaktewater en dus langs onze oevers en vaarwegen. En laat nou net daar het gekozen beeldkwaliteitsniveau het laagst zijn: niveau C/D.

Voorzitter, beeldkwaliteit lijkt misschien niet de meest voor de hand liggende insteek om milieuproblematiek aan de kaak te stellen, want milieuproblematiek is meestal niet direct met het blote oog waarneembaar.

Maar voorzitter: als je niet begint met wat je ziet, zie je nooit waar je moet beginnen! En zwerfafval is daarom misschien wel HET laaghangende fruit waar we op korte termijn op in moeten zetten. Waarbij uiteraard wel aangemerkt moet worden dat er uiteindelijk paal en perk gesteld moet worden aan het veel te ver doorgeschoten verpakkingsfetisjisme dat onze maatschappij kenmerkt. Als we tenminste aan structurele oplossingen willen werken.

Gelijkstelling op niveau B voor al het zwerfvuil langs ons provinciaal areaal zou ons 130.000 euro kosten, wat een fractie is van de geschatte maatschappelijke kosten.

En daarom dien ik een motie in met het volgende dictum:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- het kwaliteitsniveau voor zwerfvuil ook voor vaarwegen, oevers en ‘overige wegen’ naar niveau B te verhogen;

- voor de daaruit volgende toename in de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van 130.000 euro, middelen benodigd voor 2021-2023 vrij te spelen via de eerste begrotingswijziging;

- dit bijvoorbeeld kan gebeuren middels herschikking binnen de huidige ruimte voor infrastructurele projecten;

- hierover bij de eerste begrotingswijziging een concreet voorstel te doen aan PS;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel!